Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży
zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

1. Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych : poradnik metodyczny dla nauczycieli / [wstęp] Aleksander Tynelski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005.
2. Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 1, Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych / red. Józef Kuźma i Zofia Szarota. - Kraków : "Text", 1998.
3. Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2, Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański. - Kraków : "Text", 1998.
4. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. Warszawa : Difin, 2008.
5. Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004.
6. Aronson, Elliot : Człowiek istota społeczna. – Warszawa : PWN, 1995, s. 300-342
7. Babiker Gloria, Arnold Lois : Autoagresja: mowa zranionego ciała. Gdańsk GWP, 2003
8. Badura-Madej Wanda, Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka : Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia . - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.
9. Bandura, Albert, Walters Richard H : Agresja w okresie dorastania : wpływ praktyk wychowawczych i stosunków rodzinnych ; tł. Czesław Czapów. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.
10. Brańka Zofia : Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 1, Teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie . - Kraków : "Text", 2006.
11. Brańka Zofia : Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 2, Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów. - Kraków : "Text", 2006.
12. Chłopkiewicz , Maria : Osobowość dzieci i młodzieży - rozwój i patologia. – Warszawa : WSiP, 1987
13. Dambach Karl E.: Odwaga cywilna a przemoc w szkole: Scenariusze godzin wychowawczych. - Gdańsk : GWP, 2008
14. Danilewska Joanna: Agresja u dzieci: szkoła porozumienia. –Warszawa : WSiP, 2007
14. Grochulska Joanna: Agresja u dzieci. - Warszawa, WSiP, 1993
15. Herman Judith Lewis: Przemoc : uraz psychiczny i powrót do równowagi. – Gdańsk : GWP, 1998
16. Herzberger Sharon D. : Przemoc domowa : perspektywa psychologii społecznej ; tł. Eleonora Bielawska-Batorowicz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.
17. Lipkowski , Otton : Resocjalizacja. – Warszawa : WSiP, 1987
18. Obuchowska, Irena : Agresja (w:) Encyklopedia pedagogiczna pod red. W. Pomykały. –Warszawa : Fundacja „Innowacja”, 1993, s. 6-9
19. Okoń, Wincenty : Słownik pedagogiczny. – Warszawa : PWN, 1984, s. 13-14
20. Pluta, Teresa: Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym. – Kraków : „Impuls”, 2004
21. Polska młodzież – zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2001
22. Pospiszyl, Irena : Przemoc w rodzinie. – Warszawa : WSiP, 1994
23. Pospiszyl, Irena : Razem przeciw przemocy. - Warszawa :„Żak”,1999
24. Pospiszyl , Kazimierz : Resocjalizacja : teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływania. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998
25. Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004.
26. Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.
27. Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
28. Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2004.
29. Ranschburg J : Lęk, gniew, agresja. – Warszawa : WSiP, 1993, s. 93-152
30. Surzykiewicz, Janusz : Agresja i przemoc w szkole : uwarunkowania socjoekologiczne. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000.

Wydawnictwa ciągłe:

1. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży – wybrane pozycje bibliograficzne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s.52-55
2. Barlińska Julia: Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej //Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 53-66
3. Bednarz Wioletta, Zygucka Anna : Zajęcia na temat zapobiegania agresji //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s.33-35
4. Bilińska-Suchanek Ewa : Gdy słowo boli. Brak poczucia wartości a agresja w okresie dorastania // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 5-14
5. Błaszczyk Jadwiga, Stajniak Elżbieta : Program „Nie dla przemocy i agresji w szkole”// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 42
6. Bohdanowicz Lilla: Szkolny dzień przeciw przemocy // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 223
7. Brosch Anna: Przemoc w grach komputerowych a zjawiska desensytyzacji i katharsis wśród młodzieży gimnazjalnej // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 94-102
8. Bryłka Róża : Wpływ rodziny na powstawanie agresji u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 47
9. Boruszkowska Iwona : Przejawy agresji wśród uczniów na przykładzie Gimnazjum Specjalnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupsku // Edukacja. - 2004, nr 1, s.106
10. Brzezińska Anna, Hornowska Elżbieta : Gimnazjaliści wobec agresji i przemocy // Nowa Szkoła. - 2001, nr 7, s.45
11. Brzezińska Anna, Hornowska Elżbieta : Uczniowie szkół podstawowych wobec agresji i przemocy // Nowa Szkoła. - 2001, nr 10, s.33-36
12. Brzezińska Anna, Hornowska Elżbieta : Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec agresji i przemocy // Nowa Szkoła. - 2003, nr 2, s.13-16
13. Burian Jolanta: Rozwiązywanie problemu agresji w klasie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 35-37
14. Cichoń Renata: Agresja i co dalej // Nowa Szkoła. - 2004, nr 4, s. 53
15. Ciesielska Beata: Jak przeciwdziałać przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 35
16. Czapczyńska Agnieszka: Jak powstrzymać sprawców przemocy? // Remedium. - 2003, nr 1, s.20-21
17. Czarnecka Dorota : Trening Zastępowania Agresji jako forma pracy z wychowankami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 26-28
18. Czarnecka Małgorzata : Moje ograniczenia w pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s.35-37
19. Czernicka Justyna : Pójdziesz z nami. Scenariusz przedstawienia na podstawie fragmentu powieści Pinokio. Można wykorzystać jako spektakl profilaktyczny przeciw agresji // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 23-25.
20. Dominik Dorota: Zaniedbywanie dziecka formą przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 31
21. Duda M., Martynowicz B.: Wychowankowie domów dziecka o agresji i przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10
22. Dunin-Wilczyńska Ewa : Przemoc i agresja wśród dzieci // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 12-14
23. Dunin-Wilczyńska Ewa : Przemoc i agresja dzieci // Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 5-13
24. Dunin-Wilczyńska Ewa : Przemoc i agresja wśród dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 44-48
25. Dworakowski Mirosław : Jak przeciwdziałać przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 32
26. Fatyga Barbara : Obraz młodzieży w dyskursie medialnym jako narzędzie przemocy symbolicznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2009, nr 3, s. 3-10
27. Franusz Barbara : Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 46
28. Fus Anna: Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 2, s. 58-58
29. Garstecka Julia : Przemoc wobec dziecka. - Profilaktyka i terapia // Życie Szkoły. - 2004, nr 9, s. 633-634
30. Gąska Barbara : Gimnazjum bez przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 44
31. Glapka Iwona, Michalak Elżbieta: Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 43
32. Głomska M.: Pomoc młodzieży w pokonywaniu negatywnych nastrojów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 12-13
33. Gorlach Agnieszka: Program NIE! dla przemocy, TAK! dla kultury //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 42
34. Graczyk Agnieszka, Kiwak Ewa: Dzieciństwo bez przemocy. Kampania w bibliotece. Biblioteka w Szkole 2011, nr 1, s. 13
35. Granica Dorota, Dernoga Walentyna: Trening zastępowania agresji w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 45
36. Grzelaczyk Agnieszka: Gimnazjalne Towarzystwo Antyuzależnieniowe //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 54
37. Grzywa-Bilkiewicz Agnieszka: Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów. Nowa Szkoła 2005, nr 6, s. 49-51
38. Gwizdek Bożena: Profilaktyka i prewencja przemocy seksualnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 7, s.61-62
39. Gwizdek Bożena: program ochrony przed przemocą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 23
40. Janowska Janina : Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów // Nowa Szkoła. - 2000, nr 3, s.41
41. Jaros Paweł : Przemoc wobec dzieci – propozycja zmian systemowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 8
42. Jędryszek-Geisler Aleksandra : Agresywna młodzież // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s.30-34
43. Jędrzejewski Marek : Dzieci ulicy a przemoc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 34
44. Jokiel Krystyna, Kopiec Elżbieta, Ślęczka Lucyna: Projekt „Bezpieczna szkoła” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 41-44
45. Kaczmarek Mirosław : O modelu polityki wobec rodziny w świetle zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 8-18
46. Kamuda Marzena : Przeciwdziałamy agresji // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 53-54
47. Karbowniczek Jolanta : Wpływ mass mediów na agresywne zachowania dzieci // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s. 395
48. Karłyk-Ćwik Anna : Diagnozowanie i rozumienie agresji – trudności i wskazówki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 5-12
49. Karłyk Anna : Diagnoza przemocy domowej wobec dziecka // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 270-284
50. Kielak Józefa : Przemoc w rodzinie // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 12-15
51. Kluczyńska S.: Dlaczego krzywdzimy? //„Niebieska Linia” . - 2001, nr 6
52. Koperny Bożena : Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 30
53. Kornacka-Skwara E.: Relacje między matką a dzieckiem w rodzinach stosujących przemoc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 4
54. Kowal Anna, Zielińska Daria: KONAR – program profilaktyki uzależnień alkoholowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 28
55. Kowalewska Ewa : Szkolny program walki z agresją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 41
56. Krajewski Radosław: Prawne aspekty karcenia dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s.41-42
57. Kruk Bogusław : Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? //Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 18-28
58. Krupińska-Nowicka Małgorzata : Przemoc w szkole // Nowa Szkoła. - 2004, nr 9, s. 57
59. Kubik Beata : Agresja w szkole // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 216
60. Kukiełka B.: Asertywność – sposób na agresję. Scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10
61. Kulicka Dorota, Sokołowska-Olender Maria : Przemoc ma różne imiona // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 53
62. Kurzawa Róża : Zajęcia na temat przemocy // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 431
63. Kwiatkowski Piotr, Szecówka Adam : Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne) // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 331-345
64. Kwiecień-Głaz Monika : Poczucie zagrożenia zjawiskiem przemocy uczniowskiej wśród nauczycieli // Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s. 39-42
65. Leszczyńska Elżbieta: Jak pokonać agresję? // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 460
66. Liciński Marek : Przemoc w pomocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 35-37
67. Lipińska Jolanta : Przemoc i agresja w społeczności uczniów w okresie dorastania // Nowa Szkoła. - 2000, nr 1, s. 35
68. Lubaszka Dorota, Skibińska Agata : Jak przeciwdziałać agresji? // Życie Szkoły. - 2002, nr 10, s. 615
69. Luty Małgorzata : Pakty i umowy o nieagresji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 42
70. Łazikiewicz Anna, Osiecka Iwona : Program „Bezpieczna Szkoła, Stop Agresji” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcz. - 2002, nr 2, s. 42
71. Łysek Beata : Młodzież wobec alkoholu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 54
72. Łysek Beata : Przeciwdziałanie agresji młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 58
73. Maćkowicz Jolanta : Nauczyciele wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie (komunikat z badań) // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s.10-13
74. Maćkowicz Jolanta : Przemoc emocjonalna w rodzinie (w opinii młodzieży) // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s.15
75. Maćkowicz Jolanta : Przemoc wobec dziecka w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 34-38
76. Makowska J.: Przemoc w rodzinie. Publiczna tajemnica czy publiczny problem? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5
77. Makowska Jolanta : Zespół maltretowanego psychicznie dziecka. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s.11-19
78. Marcinkowska Mariola : Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 2, s. 45
79. Marczewska Elżbieta: Media elektroniczne a przemoc wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 51-55
80. May Wiesława : Geneza zachowań agresywnych // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 9-11
81. Mazur D.: Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7
82. Michaliszyn Małgorzata : Gry komputerowe i agresja u dzieci // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 48-49
83. Michalska Katarzyna : Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie // Remedium. - 2003, nr 12, s. 11-12
84. Mierzwa Anna : Percepcja agresji przez młodzież // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 36
85. Miłkowska-Olejniczak Grażyna : Gimnazjalny agresor // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 24-29
86. Nadrowska Katarzyna : Agresja w świetle koncepcji psychologicznych // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 79
87. Nawalany Stanisław : Przestępczość nieletnich a subkultury młodzieżowe // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 25
88. Obuchowska Irena : Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 3
89. Obuchowska Irena : Nieokreślone sytuacje w życiu dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9|
90. Ogonowska Agnieszka : Media i przemoc. Wybrane strategie profilaktyki edukacyjnej dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy w mediach // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr. 2, s. 67-86
91. Olweus Dan : Przemoc w szkole. Jak ją powstrzymać // Nowa Szkoła. - 2009, nr.3, s. 56- 59
92. Osiński Rafał : Różne oblicza przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 51-52
93. Ostrowska Krystyna : Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 13-22
94. Paszkiewicz Aneta : Zjawisko lobbingu w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s.19-24
95. Pawelski Leszek : Stop przemocy w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 8, s. 57 - 58
96. Pawlak Gracjana : Autoagresja mowa, której język warto znać // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 10 – 14
97. Piekarska Anna: Mobbing w szkole – interwencja i profilaktyka // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 48-60
98. Potaczała Katarzyna : Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne // Nauczanie Początkowe 2009/2010, nr 2, s. 39-44
99. Przemoc wobec dziecka w rodzinie. Wybrane pozycje bibliograficzne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 59 - 61
100. Pustkowiak Lidia : Przemoc wśród wychowanków pogotowia opiekuńczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2, s. 12
101. Pyżalski Jacek : Agresja elektroniczna i lobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 31-52
102. Raczkowska Jadwiga : Bardziej agresywni czy zastraszeni? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 11-21
103. Raczkowska Jadwiga : Nie bijmy, aby nie bili // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 3 – 9
104. Raczkowska Jadwiga : O agresji, przemocy, brutalności // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 36-44
105. Repko Agnieszka : Przemoc w TV i w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 54
106. Rogaczewska Iwona : Przeciw przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 55
107. Rozenbajgier Małgorzata : Jak opanować przemoc… // Życie Szkoły. - 2011, nr 5, s. 58-59
108. Rożnowska A. : Zjawisko agresji i lęku w szkole // Edukacja. - 2001, nr 4
109. Rytel Bożena : Agresja u dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s. 61-62
110. Rytel Bożena : Jak zaradzić agresji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 58-59
111. Sawiński Jerzy P. : Komu służą oszklone klasy? // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 28-32
112. Sikorski W. : Etiologia przemocy w świetle wybranej literatury // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2
113. Sitarczyk Małgorzata : Zachowania agresywne wychowanków schroniska dla nieletnich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 19
114. Skawińska Mirosława : Powstrzymać przemoc wobec dzieci // Nauczanie Początkowe 2008/2009, nr 1, s. 28-32
115. Skudniewska Teresa : „Bici biją” – tematem konferencji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 10, s. 54
116. Stolecki Piotr : Skutki traumy u młodzieży oraz sposoby przemocy //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 4, s. 35-38
117. Słowikowska Teresa : To trudne... cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum) // Nowa Szkoł. - 2005, nr 8, s.14-16
118. Stop przemocy w szkole i na ulicy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004 nr 2, s. 57-58
119. Szefler Elżbieta : Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 35-46
120. Szpunar Magdalena : Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 67-80
121. Szymańska Bernadeta : Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży. Wybrane pozycje bibliograficzne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 52-55
122. Szymańska Joanna : Agresywne zachowania dzieci i młodzieży // Remedium. -2004, nr 2, s. 6-7
123. Tatarowicz Jan : Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 32
124. Tomasik Agata : Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 27-28
125. Trojan Elżbieta (oprac.) : Nowe czasy – nowe zagrożenia : cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i Internetu ((bibliografia – wybór) // Nowa Szkoła 2011, nr 5, 49-54
126. Trojan Elżbieta : Profilaktyka w szkole (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 24-25
127. Tucholska Stanisława : Charakterystyka sprawców przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 34
128. Tucholska Stanisława : Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 40
129. Tynelski Aleksander : Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 9-15
130. Walc Wiesława : Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 25-29
131. Walc Wiesława : Młodzież o przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 38
132. Więckowski Ryszard : Pedagogiczna interpretacja zachowań agresywnych. // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 131
133. Więckowski Ryszard : Zagadnienie agresji... // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 3
134. Wojciechowski Mirosław: Bullying w liceum ogólnokształcącym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 28-33
135. Wojciechowski Mieczysław : Dzieci bite będą biły // Remedium. - 2004, nr 6, s. 8-9
136. Wojciechowski Mirosław : Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 56
137. Wójcik Magda: W kręgu przemocy. Remedium 2003, nr 2, s.20-22
138. Wójcik Magda : Wykorzystywanie seksualne // Remedium. - 2003, nr 3, s.22-23
139. Wójcik Magda : Zły dotyk // Remedium 2003, nr 2, s.VIII
140. Zawadzki Patryk : „Fala” w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 44-45
141. Zielińska Irena : Reakcje świadków przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 47
142. Żegnałek Kazimierz : Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 79-85