Dziecko z Zespołem Aspergera
zestawienie bibliograficzne


Wydawnictwa zwarte:

 1. Bobkowicz-Lewartowska Lucyna : Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 2. Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000
 3. Colman Andrew M. : Słownik psychologii. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
 4. Emmons Polly Godwin, McKendry Anderson Liz : Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007
 5. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008. - S. 887-889.
 6. Frith Uta : Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008
 7. Jackson Luke : Świry, dziwadła i zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dorastania. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005
 8. Jagielska Gabriela : Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
 9. Jaklewicz Hanna : Całościowe zaburzenia rozwojowe // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. – S. 110-128.
 10. Kantor Halina : Dziecko z ADHD i Zespołem Aspergera w szkole. Co pomaga we wspieraniu dziecka, a co stanowi przeszkodę // W: Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2009. – S. 154-159.
 11. Kruk-Lasocka Joanna : Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. – Wyd. 7. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2007. – S. 275-287.
 12. Musiał Agnieszka : Pomóżmy sobie wzajemnie. O tym, jak trudno być rodzicem i nauczycielem dziecka z ADHD i Zespołem Aspergera. Sposoby wsparcia i możliwości współpracy // W: Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2009. – S. 163-165.
 13. Olszewska Agata : Dwa światy – wspólne metody pracy. O objawach i terapii dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera // W: Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2009. – S. 160-162.
 14. Pisula Ewa : Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010
 15. Pisula Ewa : Dziecko z zespołem Aspergera // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 375-387, bibliogr.
 16. Psychiatria kliniczna i pielęgniarstwo psychiatryczne : podręcznik dla słuchaczek medycznych studiów zawodowych wydziałów pielęgniarstwa ogólnego i uczennic liceów medycznych / Andrzej Koślacz, Romana Nowak. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980
 17. Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005
 18. Randall Peter, Parker Jonathan : Autyzm : jak pomóc rodzinie. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002
 19. Radochoński Mieczysław : Podstawy psychopatologii dla pedagogów. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2001
 20. Reber Arthur S. : Słownik psychologii. - Warszawa : "Scholar", 2005
 21. Spektrum zaburzeń autystycznych // W: Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. T. 1 / Deborah Teutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski. – Warszawa : Wydaw. APS ; Wydaw. Naukowe PWN, 2009. – S. 271-306.
 22. Szatmari Peter : Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmem. - Kraków : "Znak", 2007
 23. Święcicka Joanna : Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
 24. Twardoch Marta : Tutaj jestem sobą. Metody pracy z dziećmi z ADHD i zespołem Aspergera umożliwiające integrację i wsparcie w świetlicy terapeutycznej // W: Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2009. - S. 166-168.
 25. Urbaniuk Julita : „Mali profesorowie” czy inteligentni autyści? Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 399-428.
 26. Zielińska Monika, Bagińska Aneta, Kubiak Beata : Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem wczesnodziecięcym i zespołem Aspergera // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. – S. 271-275.


Wydawnictwa ciągłe:

 1. Autyzm i zespół Aspergera (zestawienie bibliograficzne) / oprac. Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. – 2009, nr 2, s. 55-60
 2. Biadasiewicz Małgorzata : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 91-95
 3. Czapczyńska Agnieszka : Dziewczynka z chłopięcym umysłem // Remedium. – 2009, nr 2, s. 30-31
 4. Drachal Halina : Życie w chaosie : uczeń dyspraktyk. Może też w twojej klasie? // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 49, s. 11
 5. Gelleta - Mac Izabela : Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym. Autyzm. Zespół Aspergera // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 16-20
 6. Goetz Magdalena : Dziecko autystyczne w klasie : autyzm dziecięcy i zespół Aspergera - fakty i mity // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 19, s. 12
 7. Jonakowska Ewa : W strachu przed światem – o uczniu z zespołem Aspergera // Życie Szkoły. – 2013, nr 8, s. 36-39
 8. Kic Anna, Popielska Dominika : Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera // Remedium. – 2010, nr 3, s. 6-7
 9. Kosior Edyta : Szkoła wobec potrzeb dziecka z Zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 204-217
 10. Milewska Krystyna : Na imię mam Aspie // Charaktery. – 2007, nr 11, s. 66-69
 11. Otapowicz Dorota : Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 104-109, bibliogr.
 12. Pisula Ewa : Autyzm i przywiązanie : studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 5, s. 314-315
 13. Święcicka Joanna : Nieproste życie z Aspergerem (cz. 1) // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 92-97
 14. Waligórska Anna, Waligórski Michał : Analfabeci emocji // Charaktery. - 2012, nr 1, s. 76-80
 15. Wilkinson Lee A. : Kiedy Asperger dorasta razem z nami // Remedium. – 2008, nr 12, s. 72-75
 16. Wójcik Magdalena [oprac.]: Dziecko z Zespołem Aspergera // Remedium. – 2005, nr 3, s. VIII [dod. „Pomarańczowe Forum”]
 17. Zwierzyńska Bożena : Autyzm i zespół Aspergera: ( zestawienie bibliograficzne) // Nowa Szkoła. – 2009, nr 2, s. 55-60


e-artykuły :
Zespół Aspergera - opis przypadku / Katarzyna Jakuszkowiak-Wojten, Maria Swinarska-Naumiuk, Anna Burkiewicz, Piotr Pankiewicz
Wyzwanie pedagogiczne - uczeń z Zespołem Aspergera / Joanna Ławicka
Autyzm a Zespół Aspergera
Czym jest zespół Aspergera? / Barbara Jagas
Zespół Aspergera lub syndrom Aspergera / Renata Stefańska-Klar
Mocne strony autyzmu. Zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz