DOPALACZE
zestawienie bibliograficzne


Wydawnictwa zwarte:

1. KORCZAK Jarosław : Współczesne "dopalacze" - zjawisko i zagrożenia // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 267-326.
2. Kozak Stanisław: Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. – S. 37-45 (LEKOMANIA)
3. Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009
4. WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, cop. 2009. - S. 446-448 : Napoje energetyzujące i inne "dopalacze".

Wydawnictwa ciągłe:

1. BUKOWSKA Bogusława : Dopalaczom, podobnie jak narkotykom, mówimy: "Nie!" / rozm. Tadeusz Pilcyn // Świat Problemów. - 2010, nr 12, s. 12-14
2. BUKOWSKA Bogusława, KIDAWA Michał, CHOJECKI Dawid : Dopalacze // Remedium. - 2009, nr 5, s. 30-31
3. COLE Jack : Będą narkotyki, nie będzie dopalaczy : Jack Cole, weteran walki z narkotykami w USA, o katastrofalnych skutkach zaostrzania prawa w tej dziedzinie / rozm. przepr. Piotr Pytlakowski // Polityka. - 2010, nr 43, s. 34-[35]
4. DENST-SADURA Aleksandra : Dopalacze i inne używki. - (Psychologia w szkole) // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 42, s. 12
5. DOPALACZE mogą cię wypalić / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2009, nr 2, s. 20
6. GRZYBOWSKI Szczepan : Wypalacze mózgu : [o mózgowych mechanizmach uzależnienia od tzw. dopalaczy] // Charaktery. - 2010, nr 9, s. 66-69
7. JABŁOŃSKI Piotr : Moda na chemię / rozm. przepr. Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 3, s. 4-5
8. JAGŁA Marcin : Stop dopalaczom na Podhalu // Świat Problemów. - 2010, nr 7, s. 27-28
9. KOŁODZIEJCZYK Marcin : Impreza dla kolekcjonerów // Polityka. - 2008, nr 48, s. 26-28
10. LUBELSKA Krystyna : Euforia gratis, reszta w cenie // Polityka. - 2010, nr 33, s. 86-87
11. Łuka Wiesław : Odlotowe syropy // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 1, s. 8 (uzależnienie od leków, narkotyków i alkoholu wśród polskiej młodzieży)
12. MALCZEWSKI Artur : "Dopalacze", marihuana, haszysz w populacji generalnej - wyniki badań // Remedium. - 2011, nr 3, s. 30-31
13. MALCZEWSKI Artur : "Dopalacze" nowe zjawisko na scenie narkotykowej // Remedium. - 2011, nr 2, s. 26-27
14. MALCZEWSKI Artur : Polska młodzież a marihuana i "dopalacze" // Remedium. - 2011, nr 6, s. 26-27
15. MALCZEWSKI Artur : Problem narkotyków i narkomanii w Europie i w Polsce // Remedium. - 2010, nr 12, s. 28-29
16. MALCZEWSKI Artur, STRUZIK Marta : Młodzież a substancje psychoaktywne. Cz. 1 // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 54-55
17. MIKUŁA Joanna : Walczyć czy zaakceptować? // Świat Problemów. - 2010, nr 7, s. 24-26
18. MIŁOSZEWSKA Ewa : Czuję się jakbym miał umrzeć... // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 44, s. 8
19. MIŁOSZEWSKA Ewa : Dopalacze cię wypalą // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 5, s. 13
20. POMIANOWSKI Roman : Dopalacze jak czkawka : [profilaktyka dopalaczy] // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 5-16
21. STREFNEL Michał : Narkomania i dopalacze. - Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2010, nr 6, s. 20-34
22. WOJCIESZEK Krzysztof A. : Dopalacze - krótka interwencja profilaktyczna w grupie // Remedium. - 2010, nr 11, s. 1-3
23. ZAKRZEWSKI Tomasz: Moda na dopalacze? // Świat Problemów. - 2009, nr 4, s. 24-25