OJCIEC I JEGO ROLA W RODZINIE
zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

 1. Jarmołowska Anna : Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007
 2. Michałowska Elzbieta, Daniłowicz Paweł : Ojcostwo - kryzys czy nowy wymiar // [w:] Dysfunkcje rodziny / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań, Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2011, s. 17-35
 3. Nowi mężczyźni? : zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce / pod red. Małgorzaty Fuszary. Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2008
 4. Ojciec : ojcostwo i rola ojca w wychowaniu / Maria Wanda Poznańska // [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O  /red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, cop. 2004, - s.804-807
 5. Pospiszyl Kazimierz : Ojciec a rozwój dziecka. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1980
 6. Pospiszyl Kazimierz : Ojciec a wychowanie dziecka. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007
 7. Pluta Andrzej : Za progiem ojcostwa i rodziny. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984
 8. Romaniuk Kazimierz : Być ojcem według Biblii. Warszawa : [Kuria Biskupia. Diecezja Warszawsko-Praska], 1998
 9. Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian / praca zbiorowa pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Bieńko Mariola : Tęsknota za ojcem // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 20 - 24
 2. Blankenhorn Dawid : Bez ojców // Niebieska Linia. – 2002, nr 5, s. 17 - 19
 3. Dziewiecki Marek : Kapłaństwo czyli duchowe ojcostwo (sposoby realizowania duchowego ojcostwa przez księdza). – Bilbliogr. // Niebieska Linia. – 2004, nr 1, s. 13-16
 4. Grodecka Ewa : Jak ojciec z synem, czyli jak? // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 2, s. 55-60
 5. Jabłoński Kuba : Będę jak mój tata [wpływ rozwodu rodziców na życie synów] // Charaktery. – 2006, nr 9, s. 22-25
 6. Jabłoński Kuba : I chcą i boją się // Charaktery. - 2005, nr 5, s. 19 - 20
 7. Jabłoński Kuba : Sam się sobą zajmę // Charaktery. - 2005, nr 4, s. 24 – 25
 8. Jankowska Maria : Rola ojca w wychowaniu dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 6, s. 4-12
 9. Janowska Janina, Papuda Beata : Z nieobecnym ojcem w tle // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 25-33
 10. Komorowska Marta : Rozwój dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców // Remedium. – 2011, nr 12, s.8-9
 11. Kucharski Robert : Czy sądy dyskryminują ojców? (przyczyny dyskryminowania ojców podczas orzekania o opiece nad dzieckiem w czasie rozwodzenia się rodziców) // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 38-40
 12. Napora Elżbieta : Bez kompasu czyli płeć psychologiczna chłopców wychowywanych przez samotne matki // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 24-26
 13. Napora Elżbieta : Cień wielkiej góry – relacje z ojcem a psychospołeczne funkcjonowanie dorosłego syna (sprawozdanie z badań) – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2007, nr 2, s. 16-18
 14. Paruzel Eugeniusz : Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie - zarys historyczny // Edukacja, 2001, nr 4, s. 20-27
 15. Pietkiewicz Barbara : Córka zmarnotrawiona (Koalicja Tatów – założona przez ojców, którzy chcą mądrze wychowywać dzieci, wspierać się i wymieniać doświadczenia – nowoczesne ojcostwo) // Polityka. – 2004, nr 48, s. 91-93
 16. Romanowska Dorota : Genetyczne łamigłówki (ustalanie ojcostwa) // Newsweek Polska. – 2002, nr 32, s. 44-46
 17. Ruszkiewicz Dorota : Czas poświęcany dziecku w rodzinie samotnego ojca // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 30-33
 18. Stojanowska Wanda : Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 17 - 21
 19. Szlama Dorota : Kosmiczne dzieci bez korzeni (konsekwencje braku możliwości ustalenia ojcostwa w przypadku dzieci urodzonych w wyniku sztucznego zapłodnienia) // Charaktery. – 2006, nr 7, s. 28-30
 20. Szperlich Ewa : Mały książę mamusi (konsekwencje nieobecności ojca w dorastaniu syna) // Charaktery. – 2007, nr 5, s. 30-32
 21. Widera-Wysoczańska Agnieszka : Docenić rolę ojca // Świat Problemów. – 2007, nr 1, s. 21-23
 22. Wojciechowska Julita : Bo do dziecka trzeba dwojga (interakcje rodziców z dziećmi, ich wpływ na rozwój: relacje ojca z córką) // Charaktery. – 2007, nr 7, s. 18-20
 23. Wojciechowska Julita : Córki i ich ojcowie (wpływ ojców na córki, rodzaje i konsekwencje ojcowskiego wsparcia) // Charaktery. – 2005, nr 7, s. 19-20
 24. Wojciechowska Julita : Gdy Jaś ma tylko tatę // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4,s. 89 - 94
 25. Wojcieszek Krzysztof A. : Czego nie wiedzą ojcowie? (ojcostwo a uzależnienie od alkoholu) // Świat Problemów. – 2007, nr 1, s. 5-8
 26. Zbyrad Teresa : Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 28-34

Nośniki audio:

 1. Włącz się...Rodzice [Film] : Telewizyjne audycje dla rodziców i nauczycieli / scen. Anna Urbańska ; reż. Jacek Urbański. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003
 2. Czas oczekiwania [Film] / scen. i reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : Zakład "Wychowawca" Fundacji "Źródło", 1999