GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE
zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

 1. DŁUGOSZ Janina : Imprezy i uroczystości w procesie dydaktyczno-wychowawczym klas początkowych. - Rzeszów : "Fraza", [1994]
 2. DOBRZYŃSKA Aleksandra : Gry i zabawy na lekcji : propozycje do wykorzystania w kl. I-III
 3. DONELLY Ann : Gry i zabawy dla starszych dzieci w wieku od 8 do 12 lat. - Warszawa : K.E. Liber, 2003
 4. DRAMOWICZ  Konrad, TOMALKIEWICZ Jadwiga : Gry dydaktyczne w geografii. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
 5. Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania / Krzysztof J. Szmidt (red.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.
 6. FLEMMING Irene : Po prostu zaczynamy : praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999
 7. Gry świata : encyklopedia / według Lecha i Wojciecha Pijanowskich. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
 8. JACOBY Jam : Nowoczesne środki i materiały dydaktyczne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980
 9. KORBUT Jan : Gry symulacyjne w dydaktyce : GRAKOR – 2002. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003
 10. Kulturotwórcza funkcja gier : gra jako medium, tekst i rytuał. T. 1 / red. nauk. Augustyn Surdyk ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Lingwistyki Stosowanej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007
 11.  Kulturotwórcza funkcja gier : gra jako medium, tekst i rytuał. T. 2 / red. nauk. Augustyn Surdyk, Jerzy Szeja ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Lingwistyki Stosowanej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007
 12. KUPISIWICZ Czesław : Dydaktyka ogólna : repetytorium. - Warszawa : IBE, 2003
 13. MERŻAN Ida : Zabawy, zabawki, dzieci. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1967
 14. PÓŁTURZYCKI Józef : Dydaktyka dla nauczycieli. - Toruń : Wydawnictwo  Adam Marszałek, [2004]
 15. PUTKIEWICZ Elżbieta, RUSZCZYŃSKA-SCHILLER : Gry symulacyjne w szkole. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983
 16. SIEMEK Danuta : Gry i zabawy ruchowe dzieci w wieku przedszkolnym. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986
 17. SŁYSZ Stefan : Gry i zabawy. - Warszawa : Wydawnictwo  Harcerskie "Horyzonty", 1974
 18. SMITH Charles, DOWNING Nancy : Grupa bez przemocy : 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczące empatii i współpracy. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007
 19. WARNER Penny : Baw się i ucz przedszkolaku. - Warszawa : Liber, 2006
 20. WOJCIECHOWSKA Krystyna : Gry i zabawy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2009

Artykuły z czasopism:

AUGUSTYN Stanisława Barbara : Zabawa uczy - nauka bawi // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 1, s. 66-68

BAŁECKA Beata : Wykorzystanie zabaw w uroczystościach klasowych // Życie Szkoły. - 1999, nr 7, s. 493-495

BARAN Zbigniew : Filozoficzne spojrzenie na zabawę dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 7, s. 387-391

BARSZCZEWSKA Teresa : Gra dydaktyczna "Botaniczne koło fortuny" // Biologia w Szkole. - 1997, nr 5, s. 287-290

BAUMANN Katarzyna : Kreatywny nauczyciel : jeszcze o interesujących lekcjach // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 42-45

BLANIK Renata : Zabawy w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 1999, nr 2, s. 103-104 

BOCHNO Ewa : Zabawy z elementami symulacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 7, s. 431-434

BOROŃ Magdalena, WOJCIESZEK Elżbieta : Ortografia na wesoło - zabawa dla klasy I // Życie Szkoły. - 1997, nr 7, s. 411-415

BRZANA Mirosław : Wykorzystanie gier i zabaw muzycznych do rozwijania umiejętności utrzymywania kontaktów społecznych // Życie Szkoły. - 1996, nr 9, s. 543-546

JAKUBIK Małgorzata : Szachy w edukacji początkowej // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 96-103

KAPICA Gabriela : Zabawa zwiastunem kreatywności // Życie Szkoły. - 2003, nr 4, s. 195-201

ŁUKASIK Lidia, CYRAN Teresa : Gry i zabawy dydaktyczne // Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s. 307-312

MAJCHRZAK Irena : Wprowadzenie dziecka w świat pisma // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 5, s. 290-296

SINICKA Joanna : O twórczym myśleniu dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 5, s. 280-282