PEDAGOGIKA JANUSZA KORCZAKA (1878-1942)
     zestawienie bibliograficzne

   Janusz Korczak (wł. Henryk Goldszmit), ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. [6 sierpnia] 1942 w Treblince, to polski pedagog, publicysta, pisarz, lekarz, moralista, działacz społeczny. Prekursor pedagogiki opiekuńczej, działań na rzecz praw dziecka, diagnozowania wychowawczego, resocjalizacji nieletnich i opieki nad dzieckiem trudnym.

   Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism na temat życia i dokonań  Janusza Korczaka w dziedzinie pedagogiki i wychowania.

    Sejm ustanowił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka


Wydawnictwa zwarte: 

Chmaj Ludwik : Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963

Co mi dał Janusz Korczak ? : pokłosie konkursu / wybór Kazimierz Dębnicki ; wstęp i red. Ela Frydman ; [rys. Mieczysław Kwacz]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. II G-Ł ; red. nauk. i przewodniczący komitetu redakcyjnego  prof. dr hab. Tadeusz Pilch. -  Warszawa : „Żak”, 2003

Falkowska Maria : Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, 1989

Korczak - człowiek, badacz, pedagog i wychowawca / pod red. Ireneusza Jana Pyrzyka ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna, 2003

Lewin Aleksander : Gdy nadchodził kres ... : ostatnie lata życia Janusza Korczaka. -  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

Mortowicz-Olczakowa Hanna : Janusz Korczak. - Warszawa : "Czytelnik", 1957
 
Wołoszyn Stefan : Korczak. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1982

Newerly I., A. Kamiński, W. Żelazko : Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1962

Okoń Wincenty : Wizerunki sławnych pedagogów polskich. – Warszawa : Żak, 2000

Pamiętnik ; posł. napisała Alicja Szlązakowa. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1984

Pedagogika. T. 1 ; redakcja naukowa Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

Pedagogika żartobliwa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Państwowych, 1958

Prawo dziecka do szacunku. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Państwowych, 1958

Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz ; [wstęp Igor Newerly] ; Instytut Badań Pedagogicznych, Zakład Badań Systemów Wychowawczych, Pracownia Korczakowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1981

Wybór pism pedagogicznych. T. 1,  Jak kochać dziecko ; Prawo dziecka do szacunku ; Momenty wychowawcze. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958

Wybór pism pedagogicznych. T. 2 ; posł. Zofii Szymańskiej. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957

Wybór pism. T. 3 ;  [wyboru dokonał Igor Neverly]. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958

Wybór pism. T. 4 ;  [wyboru dokonał Igor Neverly]. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3, Pedagogika i szkolnictwo w XX stuleciu ; wyboru dokonał i opracował Stefan Wołoszyn. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966

Wydawnictwa ciągłe:

BIŃCZYCKA  Jadwiga : Co by na to powiedział Korczak? // Nowa Szkoła. - 1995, nr 1, s. 55-57  

BIŃCZYCKA Jadwiga : Korczak i dziecko w XX wieku (Międzynarodowa sesja naukowa w Warszawie // Nowa Szkoła. - 1993, nr 2, s. 122-123  

BIŃCZYCKA Jadwiga : Spotkanie z Januszem Korczakiem // Nowa Szkoła. - 1992, nr 9, s. 559-561  

CIESIELSKA Marta : Korczak i dziecko w XX wieku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 1, s. 40-41  

DĄBROWSKA Anna, DĄBROWSKI Andrzej : Wychowanie fizyczne i zdrowotne w refleksjach pedagogicznych Janusza Korczaka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1993, nr 5, s. 153-157    

JANUSZEWSKA Edyta : Pedagogika Korczaka i współczesne problemy wychowania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 56-58  

Kodeks wychowawczy w aforyzmach. / oprac. Stefan Wołoszyn // Życie Szkoły. - 1982, nr 11/12, s. 504-511  

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie ,,Domu Sierot" // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 1/2, s. 28-29  

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie ,,Domu Sierot" // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 100-103  

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 6, s. 334-338  

KOSTKA M., SŁOWICKA D. : Janusz Korczak a antypedagogika // Nowa Szkoła. - 1992, nr 6, s. 367-372  

KOWALCZYKÓWNA Jolanta : Ukochał dzieci ponad wszystko : Janusz Korczak - 1878-1942 // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 6, s. 11-13  

KULAWIEC Edwin P. : Sam na sam ze starym doktorem - Januszem Korczakiem // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 116-123  

LESZCZYŃSKI Grzegorz : "Król Maciuś..." Janusza Korczaka - spór narratorów, metafora, mit // Polonistyka. - 1983, nr 5, s. 323-332  

LEWIN Aleksander : Co nam przekazał Janusz Korczak // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 158-172  

LEWIN Aleksander : Jak przezwyciężyć bariery między dorosłymi a dziećmi : inspiracje korczakowskie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1988, nr 4, s. 147-154  

LEWIN Aleksander : Korczak i Freinet - co ich łączy, a co różni? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 16-20  

LEWIN Aleksander : Korczak w całości / rozm. przepr. Witold Salański // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 305-307  

LEWIN Aleksander : Korczak w niełasce? Na Krochmalną pielgrzymują ludzie z całego świata // Polityka. - 1995, nr 2, s. 21  

LEWIN Aleksander : Śniła mi się synteza dziecka // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 3, s. 8  

LEWIN Aleksander : Testament pedagogiczny Janusza Korczaka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 1, s. 32-36  

MALIŃSKA Hanna : Janusz Korczak i jego Senat // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 492-494 

MATYJAS B. : Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze w placówkach opiekuńczych Korczaka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 3, s. 136-141  

MERŻAN I. : Pożegnanie z J. Korczakiem i panią Stefą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1983, nr 8, s. 376-377  

MIŁOSZ Czesław : Czesław Miłosz o Januszu Korczaku // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 111-113  

Nieznane teksty Korczaka z getta / oprac. A. Lewin // Polityka. - 1992, nr 13, s. 17-18

PROROK Leszek : Czy saga o Królu Maciusiu jest utopią? // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 145-157  

PUSZKIN Barbara : Janusza Korczaka refleksje nad sobą // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 494-498   

SALAŃSKI W. : Dom w lesie // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 21, s. 1-7  

SZYMAŃSKI Mirosław Stanisław : Ruch samorządów uczniowskich w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 5-49

ŚLIWERSKI Bogusław : Wychowanie do samowychowania w pedagogice Korczaka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1987, nr 8, s. 362-365

TARNOWSKI Janusz : Głos dziecka wczoraj... dziś... jutro // Nowa Szkoła. - 1995, nr 10, s. 19-23

THEISS Wiesław : Janusz Korczak : portret polityczny // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 3, s. 43-55  

THEISS Wiesław : Korczak - w pięćdziesiątą rocznicę śmierci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 4, s. 173-180  

THEISS Wiesław : Międzynarodowa konferencja - "Korczak: nowa antropologia wychowania" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 55-56  

THEISS Wiesław : V Miedzynarodowa Konferencja Korczkowska w Jerozolimie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 1, s. 40-41  

WAJS K., WAJS S. : Próba oceny działalności Janusza Korczaka : kilka refleksji // Polonistyka. - 1986, nr 4, s. 243-251  

WASITA Ryszard : Janusz Korczak - człowiek i dzieło : próba opisu recepcji światowej // Literatura na Świecie. - 1997, nr 4/5, s. 364-368  

WASITA Ryszard : Nieznany dramat młodzieńczy Janusza Korczaka // Literatura na Świecie. - 1994, nr 3, s. 307-308  

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA M. : Wartości moralne w utworach dla dzieci i młodzieży Janusza Korczaka // Polonistyka. - 1986, nr 4, s. 251-258

ZMYSŁOWSKA Magdalena : Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 29-40