Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887)
zestawienie bibliograficzne

    Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) pisał powieści społeczne, obyczajowe, ludowe i historyczne, z których najbardziej znana jest "Stara baśń". Można go określić reformatorem polskiej powieści. Był redaktorem i wydawcą. Przygotował do druku i opublikował ponad 40 t. dokumentów historycznych i dzieł innych pisarzy. Przez całe życie angażował się w działalność polityczną, za co dwukrotnie przebywał w więzieniu. W 2012 roku przypada 200. rocznica jego urodzin. Sejm ustanowił rok 2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego.Wydawnictwa zwarte:


Adama Polanowskiego, dworzanina króla Imci Jana III, notatki ; red. pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka ; [przygot. do dr., posłowiem i przypisami opatrzyła Ewa Warzenica]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959

Bajbuza : (czasy Zygmunta III) / Józef Ignacy Kraszewski ; red. pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka ; [przygotował do dr., posł. i przypisami opatrzył Wincenty Danek]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959

Banita : czasy Stefana Batorego / Józef Ignacy Kraszewski ; red. pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka ; [przygotował do dr. posł. i przypisy Stefan Świerzewski]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960

Biały książę : czasy Ludwika Węgierskiego / Józef Ignacy Kraszewski ; red. pod przewodn. Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka ; [przygotował do dr. i posł. opatrzył Ludwik Brożek ; przypisy Ludwik Brożek i Kazimierz Daszkiewicz]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960

Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut. T. 12, Józef Ignacy Kraszewski : zarys bibliograficzny / oprac. Stanisław Stupkiewicz, Irmina Śliwińska, Wanda Roszkowska-Sykałowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966 

Boleszczyce : powieść z czasów Bolesława Szczodrego ; red. pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka ; [przygotował do dr., posł. i przypisami opatrzył Stanisław Sierotwiński]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959

Burkot  Stanisław : Powieści współczesne Józefa Ignacego Kraszewskiego : (1863-1887). - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967

Danek Wincenty : Józef Ignacy Kraszewski : zarys biograficzny. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976

Danek Wincenty : Pisarz wciąż żywy : studia o życiu i twórczości J. I. Kraszewskiego. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969

Dąbrowska Halina Maria : Tytan pracy : opowieść o J. I. Kraszewskim. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957

Dwie Królowe : powieść historyczna (Bona i Elżbieta) ; red. pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka ; [przygot. do druku, przypisy i posł. Ewa Warzenica]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960

Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie którego zwano Duninem : opowiadanie historyczne z XII wieku ; red. pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka ; [przygot. do druku, przypisy Ludwik Brożek i Józef Lech Kowalczyk ; posł. Wiktor Hahn]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960

Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik ; red. pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka ; [posł. i przypisy Jacek Kajtoch]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958

Jelita : legenda herbowa z r. 1331 ; red. pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka ; [przygotował do druku, posł. i przypisami opatrzył Juliusz Kijas]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959

Kartki z podróży : 1858-1864. T. 1 -2 ; przypisami i posłowiem opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1977

Kraków za Łokietka : powieść historyczna ; red. pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka ; [przygotował do druku, posł. i przypisami opatrzył Wincenty Danek]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959

Król Piast : (Michał książę Wiśniowiecki) : powieść historyczna ; red. pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka ; [przygot. do druku, posłowie i przypisy Stefan Świerzewski]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959

Królewscy synowie : powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego ;  przewodn. kom. red.: Julian Krzyżanowski i Wincenty Danek ; [przygotował do dr., posł. i przypisy Wincenty Danek]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960

Listy do rodziny 1820-1863. Cz. 1, W kraju / oprac. Wincenty Danek ; [wstęp Stanisław Burkot]  . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982

Lubonie : powieść z X wieku ; [red. pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka ; przygot. do dr., posł. i przpisami opatrzył Jerzy Jarowiecki]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959

Osmólska-Piskorska  Bożena : Powstanie styczniowe w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. - Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963

Semko : czasy bezkrólewia po Ludwiku : Jagiełło i Jadwiga ; przewodn. kom. red. Julian Krzyżanowski i Wincenty Danek ; [przygot do dr., posł. i przypisy Kazimierz Daszkiewicz ; posł. Wiktor Hahn]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960

Strzemieńczyk / przewodn. kom. red.: Julian Krzyżanowski i Wincenty Danek ; [przygotował do dr., posł. i przypisy Jacek Kajtoch]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959 

Trepiński Antoni : Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975

Trepiński Antoni : Romans Kraszewskiego z wiedenką. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970

Wydawnictwa ciągłe:

Bagiński  Paweł : Wątki „Starej Baśni” // Polonistyka. – 1977, nr 6, s. 420-425

Detko Jan : Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887)// Polonistyka. – 1977, nr 6, s. 404-409

Józef Ignacy Kraszewski. - [portret] // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 7/8, wkładka 

Kulka Bronisław : Józef Ignacy Kraszewski w szkole średniej pod zaborami i w szkole współczesnej // Polonistyka. - 1989, nr 9, s. 653-664

Szymanis Eligiusz : Miejsce Józefa Ignacego Kraszewskiego w literaturze pięknej // Polonistyka. – 1987, nr 9, s. 650-658

Warzenica Ewa : Kraszewski dawniej i dzisiaj // Polonistyka. - 1989, nr 9, s. 643-652 

Wróbel Edyta : Krzyżówki nie tylko dla gimnazjalistów // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, s. 20-21

Żuchowska-Nowicka Hanna : Stara baśń - konkurs czytelniczy // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 20-21