Prawa dziecka i ucznia
 zestawienie bibliograficzne

 Wydawnictwa zwarte:  

Andrzejewski Marek : Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko, rodzina, państwo). - Kraków : "Zakamycze", 2003

Andrzejewski Marek : Prawo rodzinne i opiekuńcze. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2004 

Dziecko i jego prawa : praca zbiorowa / pod. Red. Elżbiety Czyż. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1992

Jarosz Ewa : Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008 

Justyński Tomasz : Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej. - Kraków : "Zakamycze", 2003

Kodeks rodzinny i opiekuńczy : prawo o aktach stanu cywilnego : z hasłami i skorowidzami / [red. Małgorzata Buczna]. - Wyd. 3, stan prawny na 1 września 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007  

Krajewski Radosław : Podstawy prawa rodzinnego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003

Patologie zachowań społecznych : rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI : rodzina dysfunkcyjna, przemoc / red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - Wyd. 3 zm. - Radom : PR, 2000  

Prawa dziecka : deklaracje i rzeczywistość / red. Jadwiga Bińczycka. - Kraków : "Impuls", 1993  

Szkudlarek Tomasz, Bogusław Śliwerski : Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „ Impuls”, 1992 

Wykorzystywanie seksualne dzieci : teoria, badania, praktyka / pod red. Moniki Sajkowskiej. - Warszawa : Fundacja "Dzieci Niczyje", 2004  

Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie : rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich / pod red. nauk. Doroty Iwaniec, Jerzego Szmagalskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002

Wydawnictwa ciągłe:

Andrzejewski Marek : Konwencja praw dziecka. Geneza i znaczenie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2000, nr 5, s. 3-7

Ambroziak Iwona, Siwczyk Ewa : Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał...: scenariusz lekcji // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 28-29

Bach-Olasik Teresa :  Prawa dziecka - prawa ucznia // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s. 156-162

Bartkowiak Edyta : Z dziejów praw dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 275-277

Czerwińska Hanna : Prawo dziecka do godnego życia // Remedium. - 2003, nr 2, s. 1-3  

Dziurzyńska Teresa : „ Polska dla dzieci”. W XV rocznicę uchwalenia konwencji o prawach dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 6, s. 4(324)-7(327)

Glomba Danuta, Elzbieta Moryc : Prawa dziecka - refleksje nauczyciela gimnazjum // Nowa Szkoła. - 2001, nr 7, s. 36-38  

Jaworska-Sęk Elżbieta : Prawa dziecka. Scenariusz zajęć dla klasy II // Życie Szkoły. - 2003, nr 8, s. 495-496  

Kaczmarek Mirosław : Jak mówić o prawach dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 19-21  

Kantowicz Ewa : Kształcenie pedagogów w zakresie ochrony praw dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1998, nr 9, s. 39-40

Karczewska Urszula, Iwona Peplińska : Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają. Scenariusz zajęć dotyczących Konwencji o Prawach Dziecka // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 11  

Kopczyńska-Sikorska Jadwiga : Konwencja Praw Dziecka fundament i wyznacznik służby dzieciom // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 10, s. 776-778

Magda Marzenna : Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta // Życie Szkoły. - 1997, nr 9, s. 531-535  

Mazur Dariusz : Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -  2004, nr 7, s. 51-54 

Napiórkowska Zofia : Prawa dziecka w szkole // Nowa Szkoła. - 1991, nr 5, s. 294-196  

Pańtak Genowefa : Prawo dziecka do zdrowia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 52-54  

Paszkowski Marcin, Szymański Tomasz : Prawa dziecka i ucznia : (wybór literatury) // Nowa Szkoła. - 1999, nr 9, s. 57-68  

Prajsner Mira : Dzieci nie mogą czekać // Remedium. - 2002, nr 9, s. 1-4  

Szymańska Danuta : Na straży praw dziecka : rozmowa z Pawłem Jarosem rzecznikiem praw dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2001, nr 7, s. 3-9  

Szymborski Janusz : Realizacja praw dziecka do zdrowia w Polsce w świetle inicjatyw europejskich// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2001, nr 7, s. 3-9  

Verhellen Euglen : Prawa dziecka // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2001, nr 3-4, s. 59-75  

Walc Wiesława : Prawa dziecka a szkoła // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s.16-24