AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
zestawienie bibliograficzne

 

Wydawnictwa zwarte:

  1. DZIERZGOWSKA Irena : Nauczyciel kontraktowy. - przy współpr. autorskiej Marii Kotowskiej. - Wyd. 4 popr., stan prawny na dzień 15 lipca 2009 r. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009
  2. DZIERZGOWSKA Irena : Nauczyciel mianowany. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009
  3. DZIERZGOWSKA Irena : Opiekun stażu. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009
  4. DZIERZGOWSKA Irena : Przygotowanie dokumentacji awansu : poradnik dla nauczyciela. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009
  5. DZIERZGOWSKA Irena przy współpr. autorskiej Marii Kotowskiej : Nauczyciel stażysta. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009
  6. GRABOWSKA Mirosława, RATAJCZAK – OLSZEWSKA Bożena : Jak zostać nauczycielem dyplomowanym w bibliotece? : (materiały metodyczne dla nauczycieli). - Uczelniane Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli "Andragog" Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. - Opole : "Andragog", 2004
  7. KOZAKIEWICZ Mikołaj : Bariery awansu poprzez wykształcenie. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych, 1973
  8. OSTROWSKI Kazimierz : Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego : rozwój pedagogiczny od A do Z. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
  9. SKŁADANOWSKI Henryk : Awans zawodowy nauczyciela. - Toruń : Wydawnictwo BEA książki edukacyjne, 2005

Artykuły z czasopism:

GAJEWSKA Małgorzata, GRÓDECKA Ewa : Planowanie własnego rozwoju // Nowa Szkoła. – 2001, nr 1, s. 28-30

GROMADZKA Elżbieta, MAJEWSKA Halina : Awans zawodowy nauczyciela mianowanego – nauczyciel bibliotekarz // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 5, s. 4-7

GRYGIER Urszula : Szansa na sukces // Nowa Szkoła. – 2001 nr 1, s. 17-19

IWAŃSKA Irena : Dyplom po raz drugi // Nowa Szkoła. – 2001, nr 1, s. 21-23

KARDAŚ Tomasz: Jak (nie) zostać nauczycielem dyplomowanym? // Nowa Szkoła. – 2001, nr 3, s. 34-37

KAZIMIEROWICZ  Marek : Autoprezentacja // Nowa Szkoła. – 2003, nr 3, s. 19-21

KAZIMIEROWICZ  Marek : Awans zawodowy – jakość pracy nauczyciela // Nowa Szkoła. –2001, nr 5, s. 50-52

KSIĘŻYK Maria B. : 0 zadaniach opiekuna stażu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 52-53, III okł.

LECHOWSKA Anna, SZWARC Kazimiera, TOMASIK Jolanta : Plan rozwoju zawodowego // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 6, s. 27-34

MACIEJEWSKA Alicja : 0 awansie (a raczej jego braku) czyli wynurzenia rozgoryczonej bibliotekarki // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 18-19

ORACZKO Grażyna : Vademecum dyrektora : zadania dyrektora szkoły w zakresie procedury dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela // Nowa Szkoła. – 2001, nr 1, s. 26-27

SARNA Grażyna : Byłam opiekunem stażu nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 4, s. 8-9

ŚLIWERSKI Bogusław : Awans zasobów ludzkich // Życie Szkoły. – 2001, nr 5, s. 259-263