Autyzm
     zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

Autyzm wyzwaniem naszych czasów / red. Tadeusz Gałkowski, Joanna Kossewska. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2001

Bobkowicz-Lewartowska Lucyna : Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii. - Wyd.3. - Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2005

Brauner Alfred, Brauner Francoise : Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od baśni o wróżkach : fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna. - Warszawa : WSiP, 1988

Emmons Polly Godwin, Anderson Liz McKendry : Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007

Frith Uta : Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008

Markiewicz  Katarzyna : Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

Opowieści terapeutów : [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca] / komentuje Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1997

Pecyna Maria Bogumiła : Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1998

Seligman Martin E. P., Walker Elaine F., Rosenhan David L. : Psychopatologia  ;  przekł. [z ang.] Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw, cop. 2003

Pisula Ewa : Małe dziecko z autyzmem : [diagnoza i terapia], - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

Randall Peter , Parker Jonathan : Autyzm : jak pomóc rodzinie. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001

Seligman Martin E. P., Walker Elaine F., Rosenhan David L. : Psychopatologia  ;  przekł. [z ang.] Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw, cop. 2003

Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / red. nauk. Jacek J. Błeszczyński. - Wyd. 2 zm, Kraków ; Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria - metodyka - przykłady / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / red. nauk. Ewa Pisula, Dorota Danielewicz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

Zabłocki Kazimierz Jacek : Autyzm. - Płock : Wydaw. Nauk. "Novum", 2002

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Barłóg Krystyna : Dziecko autystyczne w klasie szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, -2001, [nr] 8/9, s. 26-28

Kruk – Lasocka : Autyzm a oligofrenia // Szkoła Specjalna. – 1994, nr 4, s. 195-200

Biadasiewicz Małgorzata : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 91-95

Błeszyński Jacek : Badania różnicujące autyzm od zatrucia dzieci metalami ciężkimi // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 23-25

Błeszyński Jacek : Czy szkoła powinna otworzyć się na autyzm? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 3, s. 23-25

Błeszyński Jacek : Czy szkoła powinna się otworzyć na autyzm? II Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 25-27

Błeszyński Jacek, Bobkowicz Lucyna : Echolalia jako jedna ze specyficznych cech mowy dziecka autystycznego // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 3, s. 251-257

Ciemborowicz Małgorzata : „Pracuję z dziećmi autystycznymi..." II Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 7, s. 428-429

Czapczyńska Agnieszka : Autyzm a płeć // Remedium. - 2005, nr 3, s. 2-23

Filek Berrtadeta. Trudności w nauczaniu dzieci niesłyszących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z dodatkowymi sprzężeniami // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 139-142

Gałka Urszula : Czym jest autyzm? II Charaktery. - 1997, nr 5, s. 17

Miłkowska Grażyna : Autyzm znany czy nieznany // Szkoła Specjalna. – 1990, nr 2/3, 83-89

Narewska Jolanta, Woźniak Elżbieta : Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 43-44

Olechnowicz Hanna : Przez ręce do głowy i serca : kształtowanie rozumnego działania dłoni metodą Felicji Affolter : perspektywy zastosowania w terapii dzieci autystycznych // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 4, s. 215-221

Ostrowińska Anna : Integracyjny turnus terapii twórczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 22-25

Pawłowska Halina : Echolalia w prawidłowym i zaburzonym rozwoju mowy // Szkoła Specjalna. -1999, nr 5, s. 262-266

Rafalska-Kawalec : Możliwość edukacji. Autyzm u dzieci z małych środowisk // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 21-24

Terlecka Wanda : Edukacyjna i terapeutyczna filozofia Bruna Bettelheima (autyzm i terapia dzieci autystycznych) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 1, s. 36-41

Turner Mark : Neurony i roboty kontra autyzm // Charaktery. – 2008, nr 9, s. 68-71

Waligórska Anna, Waligorski Michał : Autyzm. Czy wszystko o nim wiemy? // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 134-140