GLOBALIZACJA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

CYNARSKI Wojciech : Globalizacja a spotkanie kultur. -  Rzeszów : Wydawnictwo  Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003

CZERNY Mirosława : Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata. - Warszawa : Wydawnictwo  Naukowe PWN, 2005

DYLUS Aniela : Globalizacja : refleksje etyczne. -  Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2005

GODLEWSKA-LIPOWA Wacława, OSTROWSKI Janusz : Problemy światowej ekologii : z czym wchodzimy w XXI wiek. – Olsztyn : Wydawnictwo  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000

GÓRAK-SOSNOWSKA Katarzyna : Świat arabski wobec globalizacji : uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

Kultura w czasach globalizacji / pod red. nauk. M. Jacyno, A. Jawłowskiej, M. Kempnego ; [aut. Zygmunt Bauman et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo  IFiS PAN - Instytutu Filozofii i Socjologii [Polskiej Akademii Nauk], 2004

Media i edukacja w aspekcie globalizacji / pod red. A. W. Mitasa ; przy współudziale Z. Gajdzicy. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie, 2003

MISIAK Władysław : Globalizacja więcej niż podręcznik : społeczeństwa - kultura – polityka. - Warszawa : Difin, 2007 

PACHOCIŃSKI Ryszard : Oświata i praca w erze globalizacji. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006

Problemy polityki bezpieczeństwa wobec procesów globalizacji / pod red. J. Świniarskiego i J. Tymanowskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003

RYMARCZYK Jan :  Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004

STIGLITZ Joseph : Globalizacja. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / pod red. T.Bajkowskiego i K.Sawickiego. – Białystok : TransHumana Wydawnictwo  Uniwersyteckie, 2001

WOSIŃSKA Wilhelmina : Oblicza globalizacji. - Sopot : Smak Słowa, 2008


Artykuły z czasopism:

BANACH Czesław : Człowiek wobec wyzwań globalizacji i transformacji ustrojowej w Polsce // Nowa Szkoła. – 2001, nr 9, s. 7-15

KROCZAK Marzena : Globalizacja w sporcie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 1, s. 40-41

MELOSIK Zbyszko : Edukacja skierowana na świat – ideał wychowawczy XXI wieku // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1989, nr 3, s. 159-173

WOŁOSZYN Stefan : Olimpizm – edukacją globalną // Kultura Fizyczna. – 1996, nr 3/4, s. 1-2