MOBBING
zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

 1. Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2004
 2. Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009
 3. Bugdol Marek : Gry i zachowania nieetyczne w organizacji. - Warszawa : Difin, 2007
 4. Chomczyński Piotr : Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej : proces stawania się ofiarą. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
 5. Dambach Karl E. : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
 6. Dąbrowska-Kaczorek Małgorzata, Banasik Przemysław : Jak wygrać z mobbingiem? - Gdańsk : Scientific Publishing Group, 2004
 7. Gebauer Karl : Mobbing w szkole. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007
 8. Hirigoyen Marie-France : Molestowanie w pracy. - Poznań : W drodze, 2003
 9. Karney Janina E. : Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2007
 10. Kmiecik-Baran Krystyna, Rybicki Jacek : Mobbing - zagrożenie współczesnego miejsca pracy. - Gdańsk : Pomorski Instytut Demokratyczny, 2004
 11. Kozak Stanisław : Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie. - Warszawa : Difin, 2009
 12. Lankamer Agata, Ciborski Piotr, Minga Urszula : Mobbing w szkolnictwie. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005
 13. Olweus Dan : Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007
 14. Podgórski Ryszard Adam : Socjologia : wczoraj, dziś, jutro : kompendium wiedzy socjologicznej. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2006
 15. Pospiszyl Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
 16. Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008
 17. Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
 18. Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008
 19. Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007

 

Wydawnictwa ciągłe: 

 1. Brytek Anna : Fenomen lobbingu, czyli przemoc psychiczna w środowisku pracy  // Niebieska Linia. – 2004, nr 4, s. 25-27
 2. Fiedorczuk Justyna : „Witamy w Akademii Helltona”czyli o lobbingu w szkole // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 11, s. 14-16
 3. Graj Cezary : Mobbing-szkolna rzeczywistość? // Nowa Szkoła. – 2004, nr 4, s. 49-50
 4. Grzesiak Ewa : Mobbing wśród nauczycieli // Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 14-22
 5. Grzywa - Bilkiewicz Agnieszka : Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów // Nowa Szkoła. – 2005, nr 6, s.49-51
 6. Hoffmann Sylwia : O gnębieniu słabszych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2006, nr 1, s. 26-30
 7. Kocemba Iwona : Ci, którzy dręczą innych // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 132-139
 8. Krawczonek Magdalena : Zjawisko mobbingu // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 1, s. 18-19
 9. Kwiatkowski Piotr, Szecówka Adam : Mobbing w kontekście doświadczania przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne) // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 5, s.331-341
 10. Maksymowska Ewa : To już przekracza wszelkie granice! // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 110-122
 11. Mazurowska Renata : Lepszym źle // Charaktery. – 2006, nr 10, s. 28-30
 12. Miedzik Monika : Mobbing - charakterystyka zjawiska w Polsce // Polityka Społeczna. – 2008, nr 3, s. 31-34
 13. Olweus Dan : Mobbing : fala przemocy w szkołach : jak ją powstrzymać ?// Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s. 61-62
 14. Paszkiewicz Aneta : Zjawisko mobbingu w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 19-25
 15. Piekarska Anna : Mobbing – niebezpieczna bomba w szkole // Psychologia w Szkole. – 2008, nr  3, s. 69-80
 16. Piekarska Anna : Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 49-60
 17. Rechnio- Kołodziej Beata : Przemoc w szkole - jak pomóc agresorom i ofiarom? // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 8-9. - Bibliogr.
 18. Tatarowicz Jan : Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 32-38
 19. Wojciechowski Mirosław: Bullying w liceum ogólnokształcącym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 28-33
 20. Zielińska – Sroka Aneta : Nauczyciele i mobbing // Niebieska Linia. – 2006, nr 5, s. 13-15