http://tiny.pl/gwjrkW dniu 14 września 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku odbyło się  inauguracyjne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli biblio-tekarzy powiatu pułtuskiego. Miło nam było gościć również bibliotekarzy z Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela.
W spotkaniu uczestniczyło 17 osób z następujących placówek:
PSP im. Aleksandra Zawadzkiego w Strzegocinie, PSP w Świeszewie, ZPO w Obrytem, PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie, ZPO w Zatorach, SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Biblioteki Pedagogicznej, ZSZ im. Jana Ruszkow-skiego w Pułtusku, Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, ZS im. Bolesława Prusa w Pułtusku, LO im. Piotra Skargi w Pułtusku, PSP im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie, PSP w Skaszewie Włościańskim, PSP w Przewodowie.
    Powołana przez nas sieć ma stanowić forum współpracy i kooperacji służące wzajemnemu rozwojowi, a jej głów-nymi celami są:

-  integracja  pułtuskiego środowiska bibliotekarskiego,
 -  wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 -  rozpoznanie potrzeb szkół i placówek i podjęcie działań wspomagających rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży.
   
Podczas spotkania udało nam się wypracować wspólny harmonogram pracy na rzecz upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży (jeden z priorytetów MEN na rok szkolny 2016/2017) oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Tym samym określono dwa główne obszary działania sieci na rok szkolny 2016/2017.
    Koordynatorem pracy sieci została Dorota Karkowska przy współpracy Izabeli Kosiorek z Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku.
    Na zakończenie spotkania podjęto decyzję o przeprowadzeniu masowej akcji czytelniczej z udziałem uczniów i mieszkańców miasta. Imprezę zaplanowano na 11 października w godz. 10.00-12.00. Wszystkie szczegóły jej dotyczące zostaną podane do publicznej wiadomości w dniach 29.09-10.10. Miłośników książek prosimy o uważne czytanie prasy lokalnej, zapoznanie się z plakatami i ulotkami informacyjnymi.

 

Koordynator sieci
          Dorota Karkowska