W dniu 28.09.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Tematem wiodącym była organizacja miejskiej imprezy czytelniczej.
Wypracowano wspólny scenariusz masowej akcji czytel-niczej, przydzielono zadania tj. opracowanie ulotek informujących o akcji, przygotowanie uczniów do udziału w imprezie, występ artystyczny przedszkolaków. Spośród wielu propozycji wybrano hasło przewodnie akcji MY CZYTAMY - CZYTAJ Z NAMI!
Następnie omówiono wymogi nałożone przez Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na biblioteki publiczne, pedagogiczne i szkolne.