26 stycznia 2017 r. Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku zorganizowała spotkanie z filozofem Panem Mariuszem Świerczewskim na temat znaczenia norm etycznych w procesie wychowania w życiu społecznym. Dobór tematyki wynikał z jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa. Na spot-kanie zostali zaproszeni  również nauczyciele z sieci współpracy i samokształcenia. Po spotkaniu  koordynator sieci omówiła i rozdała przykładowe scenariusze lekcji, teksty źródłowe dotyczące wartości, które mogą posłużyć im jako przykład do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i zarazem promocji czytelnictwa.