W dniu 13 03.2017 r. nauczyciele z sieci gościli w LO im. Piotra Skargi w Pułtusku na wieczorze muzyczno – literackim, zatytułowanym Odrobina łagodności, które to spotkanie wyreżyserowała p. Marta Solecka – uczestnik sieci. Działanie to było okazją do prezentacji własnego pomysłu i zarazem  propozycją zorganizowania podobnego wieczoru czy spotkania promującego literaturę i muzykę w innych placówkach. Ta forma pracy w sieci bardzo odpowiada nauczycielom bibliotekarzom. Mieliśmy możliwość zobaczyć efekt konkretnego działania. 24 listopada 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku odbył się wieczór literacki, poświęcony kwiatom. Mowa kwiatów nie zna granic… taki tytuł nosiła uroczystość, przybliżająca zgromadzonym historię kwiatów opowiedzianą i wyrecytowaną wierszami poetów polskiej poezji, m.in. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, A. Asnyka, J. Tuwima czy K. I. Gałczyńskiego. Wśród zaproszonych gości byli również nauczyciele bibliotekarze z sieci. Uczniowie z ZS im. B. Prusa (opiekun Pani Jolanta Piasecka–Żebrowska, sieciowiec) uatrakcyjnili ten wieczór pięknym śpiewem i grą na gitarach. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych jest efektywnym sposobem wsparcia koleżeńskiego i ma wpływ na zmianę myślenia i sposób pracy początkujących nauczycieli.