W Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku 10 maja 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu pułtuskiego. Celem szkolenia było dzielenie się wiedzą i pomysłami dotyczącymi promocji czytelnictwa. Nauczyciele bibliotekarze poznali nowe formy pro-mocji czytelnictwa zaprezentowane przez koordynatora sieci Dorotę Karkowską oraz programy komputerowe sprawdzające umiejętności uczniów poprzez krzyżówki, testy, quizy (Learning Apps, Kahoot, WBT Express, Hot Potatoes). Otrzymali instrukcję tworzenia i prze-prowadzania gier QUIZIZZ. Podczas spotkania udało się również omówić zaplanowaną na czerwiec kolejną akcję czytelniczą.