Kształtowanie postaw sprzyjających kreatywności, inicjatywności i współpracy

Przez postawy sprzyjające kreatywności, inicjatywności i współpracy rozumie się postawy budujące kapitał społeczny, rozwijane dzięki odpowiedniej edukacji: obywatelskiej, medialnej, kulturalnej, przyrodniczej, a także sportowej. Na styczniowym spotkaniu sieci zwróciliśmy uwagę na edukację kulturalną, organizację imprez na rzecz dzieci i młodzieży, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.
Przykładem dobrych praktyk był spektakl Kopciuszek, który odbył się w Publicznym Gimnazjum w Gzach gdzie uczniowie, nauczyciele oraz osoby spoza szkoły pokazali zgromadzonym licznie gościom i sieciowcom ciekawą formę spędzania wolnego czasu (ferie zimowe) oraz wychowawczą rolę baśni.
Kopciuszek baśń dobrze znana i bardzo lubiana o skromności i pyszałkowatości, o nagrodzie i karze. Mądrość młodej i skromnej dziewczyny przeciw wyrachowaniu innych ludzi. Szczerość i odwaga naprzeciw tchórzostwa. Piękne piosenki, pomysłowa scenografia, kostiumy, taniec (walc i menuet) to atuty tego przedstawienia, które jednocześnie wszystkich  bawiło i wzruszało. To spektakl poruszający najgłębsze ludzkie emocje, ukazujący tryumf dobra. Postać złej macochy znakomicie zagrała nasza koleżanka z sieci Izabela Lachowska.
„Baśnie i bajki uczą i wychowują a my mamy pomysł na zajęcia inspirowane książkami” – posumowała spotkanie koordynator sieci Dorota Karkowska.