Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja pro-mująca czytanie oraz biblioteki jako  najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury, z których zasobów warto korzystać.
W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę – hasło tegorocznej edycji to „RzeczpospoCzyta”. W realizację IV już ogólnopolskiego wydania Nocy Biblio-tek aktywnie włączyła się również Biblioteka Pedago-giczna w Pułtusku we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karło-wicz w Pułtusku. Inicjatorką spotkania była Dorota Karkowska - nauczyciel bibliotekarz. W spotkaniu oprócz nauczycieli i wychowanków Ośrodka, wzięli również udział zaproszeni goście p. Małgorzata Grzesiak, Wiesława Śliwka, Joanna Banasiak, Izabela Lachowska - nauczyciele bibliotekarze z sieci współpracy i samokształcenia oraz grupa uczniów z PSP nr 3 w Pułtusku.
Idea spotkania polegała na: kształtowaniu postaw patriotycznych, rozwijaniu zainteresowań historią Polski oraz poczucia tożsamości narodowej. Prowadząca spotkanie przywitała wszystkich zebranych, przedstawiła cel spotkania i krótko przybliżyła historię odzyskania niepodległości przez Polskę. Następnie pięknym wierszem Janusza Szczepkowskiego „Opowiedz nam moja Ojczyzno” przywołała fakty z naszej historii i przeniosła zgromadzonych do średniowiecznej wieży, która do dziś góruje nad nadgoplańskim grodem, a była ongiś miejscem dramatycz-nych wydarzeń opisanych przez pierwszego kronikarza dziejów Polski - Galla Anonima. 
Zaczerpnięta z "Kroniki" opowieść o Popielu i Piaście Kołodzieju ukazała początek powstania państwa Piastów. Kolejny punkt spotkania to projekcja filmu animowanego o dziejach Polski. W rolę lektora wcielił się Rafał Olszewski. Z pozyskaną dawką solidnej wiedzy historycznej uczniowie mogli już zmierzyć się z krzyżówkami i zagadkami tematycznymi. Niemałą atrakcją było odszukanie w sali małych fragmentów dużego obrazka o charakterystycznych kształtach i ułożenie z nich symbolu narodowego FLAGI. Po czym wszyscy obecni z należytą powagą odśpiewali hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych ("Pierwsza Brygada", "Piechota", "Ostatni Mazur", "Jestem Polakiem”) w wykonaniu wychowanków SOSW. Inscenizacja wiersza „Polak mały” zaprezentowana także przez nich wzruszyła i zachwyciła wszystkich zgromadzonych tego wieczoru. Na zakończenie niezwykłej Nocy wszyscy razem śpiewali aż do zmroku pieśni patriotyczne, z którymi na ustach szli nasi przodkowie w drodze ku wolności.
W ramach akcji uczniowie SOSW wykonywali również niezwykle barwne, przepełnione emocjami prace plastyczne „Polska za 100 lat”. Ojczyzna widziana ich wyobraźnią to kraj kosmicznych statków, podwodnych łodzi, latających robotów, ale też kraj zniszczony wojnami. Wiele prac odnosiło się także do znanej dzieciom rzeczywistości. 

Szczególne podziękowania należą się pani Dorocie Karkowskiej - nauczycielce bibliotekarce BP Pułtusk za zaangażowanie, pomysłowość i życzliwość, uczniom SOSW Anny Karłowicz za śpiew i recytację, ich opiekunom paniom: Agnieszce Ciuśniak, Katarzynie Barkała, Grażynie Pieńkosz za piękną dekorację oraz czas poświęcony na przygotowanie tej uroczystości, a także panu Rafałowi Olszewskiemu za oprawę medialną.