We wrześniu odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli różnych specjalności w ramach sieci współpracy i samo-kształcenia. Podczas tego spotkania nauczyciele opracowali plan działania sieci na rok szkolny 2018/2019 oraz wskazali na zagadnienia, nad którymi chcieliby pracować:

  • atrakcyjne metody pracy z tekstem – bajkoterapia,
  • jak organizować spotkanie z pisarzem/autorem książek,
  • przykłady konkretnych sposobów na atrakcyjne zajęcia,
  • poznanie ciekawych programów przydatnych w pracy nauczyciela.

Temat drugiego spotkania sieci to: „Teatr i muzyka na wesoło” – dobry sposób na kreatywne zajęcia. Panie: Agnieszka Ciuśniak, Monika Izbicka, Grażyna Pieńkosz i Joanna Banasiak w dniu 23 października 2018 r. podzieliły się wiedzą i umiejętnościami z zakresu metod i form pracy z dziećmi i młodzieżą. Wyjaśniły zna-czenie i potrzebę stosowania różnych form teatralnych oraz tanecznych w pracy z uczniami. Następnie zapoznały uczestników spotkania z zajęciami teatralnymi i tanecznymi („Ulubiona postać z bajki” – zabawa integracyjna na przywitanie przy muzyce, „Pajęcza sieć emocji” – zabawa z elementami dramy, „Wyprawa do lasu” – opowieść ruchowa przy dźwiękach (odgłosy lasu), „Bajkowa bajka” – opowieść ruchowa o zwie-rzętach z wiejskiego podwórka, naśladowanie zwierząt, „Break Mixer” – zabawa ruchowa przy muzyce, „Mrówki” – zabawa taneczno–ruchowa przy muzyce z chustami, „Taniec Eleny” - zabawa taneczno- ruchowa przy muzyce z chustami, „Szarfy” – zabawa taneczno-ruchowa przy muzyce.                                                   

Nauczyciele otrzymali materiały i gotowe scenariusze dotyczące omawianej tematyki. Okazało się, że tema-tyka spotkania została dostosowana do ich potrzeb. Możliwość wykorzystania działań teatralnych, zabaw muzyczno-ruchowych oraz muzyki zdaniem sieciowców  przyczyni się do stymulowania wszechstronnego rozwoju psychomotorycznego ucznia, a także do rozwijania przez ekspresję twórczą jego zdolności i zainte-resowań artystycznych. Zajęcia tego typu stanowią również doskonałą płaszczyznę do poznania siebie i in-nych, nawiązywania pozytywnych relacji w grupie.