Kształtowanie kompetencji kluczowych to temat niezwykle ważny dla współczesnej szkoły. Kładzie na nie nacisk zarówno Parlament Europejski, jak też Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kompetencje kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samoreali-zacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

Dzisiejsza szkoła ma przygotować dzieci i młodzież do uczenia się przez całe życie. Ważne jest rozwijanie kompetencji kluczowych, czyli takich kompetencji, które każdy nauczyciel bez względu na to na jakim etapie edukacyjnym pracuje i jakiego przedmiotu uczy zobowiązany jest je rozwijać.

Na kwietniowym spotkaniu sieciowcy pogłębili wiedzę na temat kompetencji kluczowych, jak w praktyczny sposób realizować zadania związanie z ich rozwijaniem oraz jak to wpływa na proces uczenia się uczniów.
W części ćwiczeniowej poznali przykładowe metody i techniki pracy z uczniami, m. in. ZABAWA INTEGRUJĄCĄ GRUPĘ “POZNAJMY SIĘ” (na kopertach odrysowujemy dłoń i wpisujemy pierwszą literkę imienia - zgadywanie imion uczestni-ków), CZYTANIE TEKSTU ZE ZROZUMIENIEM (wykonywanie poleceń zgodnie z instrukcją), UKŁADANIE HISTORYJKI OBRAZKOWEJ - praca w grupie, układamy scenariusz do filmu (rozwijanie kreatywności, praca w grupie, porozumiewa-nie się w języku ojczystym), ĆWICZENIE Z ZAKRESU KOMPETENCJI MATEMATYCZNEJ (przez 30 sekund przyjrzyj się dokładnie rysunkowi, zapamiętaj jak najwięcej wzorów i zapisz na kartce - ćwiczenie pamięci, koncentracji), WIEŻA Z MAKARONU I CHRUPEK (zespoły złożone z kilku osób muszą zbudować jak najwyższą, samodzielnie stojącą konstru-kcję - współpraca w grupie).

Spotkanie poprowadziły i podzieliły się zdobytą wiedzą, uczestnicząc w kilku szkoleniach, nauczycielki z SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku: Grażyna Pieńkosz i Katarzyna Barkała.