W dniu 7 czerwca kolejny raz Biblioteka Pedago-giczna w Pułtusku włączyła się w Ogólnopolską Akcję masowego czytania Jak nie czytam jak czytam. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2016 r. przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Kampania ma na celu promowanie czy-telnictwa, a także zamanifestowanie, że dzieci i młodzież naprawdę lubią czytać dla przyjemno-ści.
Akcja była współorganizowana z SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Do akcji przyłączyła się grupa uczniów z PSP nr 3 z Oddziałami Integra-cyjnymi wraz z nauczycielem bibliotekarzem Małgorzatą  Grzesiak. Nie zabrakło również nauczycieli z sieci współpracy i samokształcenia. Był czas na czytanie głośne pod chmurką przez Dorotę Karkowską, inicjatorkę spotkania i Monikę Izbicką oraz na rozmowy, pochwalenie się przyniesionymi prosto z domowej biblioteczki egzemplarzami. Następnie przez kilka minut wszyscy w skupieniu i ciszy czytali przyniesioną ze sobą książkę. Niemałą trakcją był magiczny teatrzyk kamishibai (tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartono-wych planszach, wsuwanych do małej, płaskiej, drewnianej, otwartej częściowo skrzynki) i czytany tekst baśni przez uczennice z "trójki". Nauczycielki SOSW (Agnieszka Ciuśniak, Grażyna Pieńkosz, Katarzyna Barkała, przygotowały wiersze i zagadki na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Piękne prace plastyczne wykonane przez uczniów i wyeksponowane na placu przed szkołą, cytaty z książek oraz transparent z hasłem przewodnim nadały temu spotka-niu książkowy klimat.
Akcja czytelnicza dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń. Żywimy nadzieję, że wielu uczniów sięgnie podczas wakacji po ciekawą lekturę, a czytanie stanie się po prostu modne.