Regulamin EDUKACYJNEGO PROJEKTU CZYTELNICZEGO

"PAPIEROWE MOSTY"2019-20

przygotowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie Filię w Pułtusku

 

 1. Postanowienia ogólne:
 2. pomysłodawcą projektu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku (zwanym dalej pomysłodawcą)
 3. przedsięwzięcie adresowane jest do: członków sieci współpracy i samokształcenia, bibliotekarzy i polonistów oraz wychowawców z SOSW w Pułtusku.
 4. podmiotem projektu są uczniowie kl. IV i V. Uczeń przechodząc z nauczania zintegrowanego do nauczania przedmiotowego napotyka szereg trudności, które – chcemy mu pomóc pokonać. Wydaje się, że dobrą metodą będzie proponowany przez pomysłodawcę powyższy projekt
 5. czas realizacji projektu – od 01. 10. 2019 r. do 31. 05. 2020 r.

 6. Cele ogólne:
 • zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród Polaków i wykorzystanie projektu do zwiększenia aktywności czytelniczej dzieci,
 • budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, inicjowanie mody na czytanie,
 • podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkole,
 • wyjście naprzeciw następującym priorytetom polityki oświatowej MEN na rok 2019/20:
 1. profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
 2. wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 3. rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów
 • integracja szkół biorących udział w projekcie poprzez świadomość czytania tych samych lektur
 • stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci
 • poznanie twórczości przeznaczonej dla dzieci
 • rozwijanie wyobraźni dzieci
 • rozwijanie umiejętności słuchania języka literackiego i posługiwania się nim
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych
 • doskonalenie czytania z podziałem na role
 • wzbogacanie biernego i czynnego słownika dzieci
 • kształcenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdania
 • lepsze zrozumienie zawiłej, nie zawsze jednoznacznej rzeczywistości,
 • pomoc w uświadomieniu sobie złożoności wielu kwestii

 1. Cele szczegółowe:

Dzięki różnorodnym działaniom uczeń:

 • interesuje się książką
 • interesuje się czytaniem
 • korzysta z biblioteki
 • uważnie słucha czytanych utworów ( np. bajek, baśni) i wypowiedzi innych uczniów
 • korzysta z przekazywanych informacji
 • czyta utwory wskazane przez nauczyciela z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji
 • czyta z podziałem na role
 • mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, moduluje głos- uczestniczy w rozmowie na tematy inspirowane literaturą: poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych
 • dba o kulturę wypowiadania się: poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą informację w zdaniach
 • uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego
 • odtwarza z pamięci teksty dla dzieci
 • ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, bajką
 • wykonuje proste rekwizyty i umie posłużyć się nimi w odgrywanej scence- wykorzystuje znane techniki plastyczne w pracy nad scenografią i plakatem - aktywnie pracuje w grupie w celu wykonania zadania.

 1. Przedmiot przedsięwzięcia:

Pomysłodawca proponuje, aby z podanych poniżej lektur wybrać przynajmniej jedną w miesiącu, zapoznać uczniów z fragmentami, zachęcić jak największą liczbę dzieci do przeczytania w/w lektury, podyskutować na jej temat uwypuklając wartości z niej wynikające oraz utrwalić jej treść poprzez zabawę (teatrzyk, zapamiętanie najciekawszych myśli, plakat czy inną zaproponowaną przez uczniów formę). Zestaw lektur na poszczególny miesiąc:

 • październik:

Kapelusz Pani Wrony D. Parlak

Małe historie o wielkich marzeniach M. H. Milewskiej

Wybrane Wiersze Tuwima

Cudaczek Wyśmiewaczek J. Duszyńskiej Katarynka B. Prusa

 • listopad :

Wybrane Wiersze ks. J. Twardowskiego

Wybrane Wiersze E. Szelburg – Zarembiny

Pięciopsiaczki W. Chotomskiej

Hobbit czyli tam i z powrotem J. R. R. Tolkiena Pilot i ja A. Bahdaja

 • grudzień:

Opowieści z Narnii C.S. Lewisa

Królowa Śniegu H. Ch. Andersena

Janko Muzykant H. Sienkiewicza

Chłopiec, który hodował smoki A. Sheperta Chłopiec, który żył ze smokami A. Sheperta

 • styczeń:

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek J. Bednarek

Akademia Pana Kleksa J. Brzechwy

Bracia Lwie Serce A. Lindgren

Mio, mój Mio A. Lindgren Serce pirata B. Pludra

 • luty:

Fasola Eulalii J. Bednarek

Rodzina Wafelków. Porady na dziecięce sprawy J. Krzyżanek

Wybrane Wiersze M. Konopnickiej

Jak to ze lnem było M. Konopnickiej Legendę O Piaście Kołodzieju

 • marzec:

Zagadka kapsuły czasu Z. Staniszewskiej

Mity greckie dla dzieci G. Kasdepke

BezNudna wyspa A. Frączek

Dinozaury i zwierzęta prehistoryczne Wybrane wiersze M. Strzałkowskiej

 • kwiecień:

Przygody Filonka Bezogonka G. Knutssona

Kajtkowe przygody M. Kownackiej

Kaczka w berecie A. Frączek

Wierszykarnia D. Wawiłow Przyjaciele G. Kasdepke

 • maj:

           Nasza mama czarodziejka J. Papuzińskiej

           Jeśli bocian nie przyleci, czyli skąd się biorą dzieci A. Frączek

           Wybrane Wiersze H. Niewiadomskiej

           Opowiadania z Doliny Muminków T. Jannson           

           Puc, Bursztyn i goście J. Grabowskiego


 1. Warunki i zasady uczestnictwa:

Udział w projekcie jest bezpłatny nikt na nim nie zarabia ani nie otrzymuje dofinansowania. Szkoły, które zdecydują się wziąć udział w projekcie proszone są o zgłoszenie się drogą meilową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do końca września 2019 r.. Prosimy o podanie nazwisk osób odpowiedzialnych celem przygotowania dla nich dyplomów potwierdzających uczestnictwo. Jako potwierdzenie wzięcia udziału w projekcie, szkoły dostarczą do pomysłodawcy wykonane przez uczniów (nie więcej niż dwa z danej szkoły) plakaty zachęcające do czytania w terminie do 10 czerwca 2020 roku. Najciekawsze plakaty wraz z informacją o wzięciu udziału w proponowanym projekcie zostaną umieszczone na stronie biblioteki.