Pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2019/20 było spotkaniem autorskim z panem Krzysztofem T. Wysockim, autorem powieści "Łzy życia". Sieciowcy nigdy wcześniej nie organizowali tego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Nie mogliśmy zatem odwołać się do wypracowanych uprzednio wzorów. Zanim doszło do spotkania, zapoznaliśmy się z powieścią. "Łzy życia" to dzieło wielowątkowe liczące ponad czterysta stron, dlatego z konieczności musieliśmy przyjąć metodę zaprezentowania go szerokiemu gronu odbiorców. Skoncentrowaliśmy się na losach dwóch bohaterów – Ralfa Storcha oraz Elvisa Mustafy. Omówiliśmy historie tych dwóch mężczyzn zwracając uwagę na przemiany osobowościowe, jakie się w nich dokonywały. Wybraliśmy także najciekawsze fragmenty doty-czące ich sytuacji i zamieściliśmy je w przygotowanym konspekcie. Scenariusz został podzielony na mniejsze części, które odczytywały cztery prowadzące osoby. Po każdym fragmencie  kierowano przygotowane uprzednio pytanie do autora, na które on odpowiadał.
Jako podsumowanie efektów naszej pracy można zacytować słowa jednej z uczestniczek, emerytowanej nauczycielki polonistki LO im. Piotra Skargi, która stwierdziła, cyt. spotkanie autorskie było bardzo mądre, a książka nadaje się na film
Więcej informacji nt. wydarzenia