Grudniowe spotkanie sieci współpracy i samo-kształcenia poświęcone było zagadnieniu litera-tury fantasy w kształtowaniu wartości uniwersal-nych i wykorzystaniu TIK w pracy nauczyciela. Spotkanie poprowadziły nauczycielki bibliotekarki dr Izabela Lachowska z PSP Przewodowo oraz Joanna Banasiak z PSP Gzowo, pod kierunkiem koordynator sieci Doroty Karkowskiej.

Szkolenie miało na celu przybliżenie pojęcia coraz bardziej dziś rozpowszechnionej literatury fanta-sy, wykazaniu różnic pomiędzy literaturą fantasy a fantastyką naukową oraz uwypukleniu wartości uniwersalnych, które kształtuje literatura fantasy. Prelegentki potwierdziły, że wartością jest to, co pożądane, co upragnione przez człowieka, co stanowi obiekt jego zabiegów. Analizując takie książki jak „Noah ucieka” John Boyne'a, „Berenika i klątwa ciemności” Renaty Opali, „Mio, mój Mio” Astrid Lindgren czy „Nasza mama czaro-dziejka” Joanny Papuzińskiej prowadzące wykazały, że: trwałe rodzinne więzi, dodatnia strona macierzyństwa i ojcostwa, budowanie dobrych wspomnień, przyjaźń, dobroć, życzliwość, serdeczność, wspaniałomyślność, szlachetność oraz wiele innych pozytywnych znamion, to walory na których powinna opierać się ludzka egzystencja.

Obecni nauczyciele poznali kilka pomysłów, dzięki którym można poprowadzić ciekawą lekcję o literaturze fantasy oraz wynikających z niej wartości uniwersalnych. Ponadto wypracowali przykładowy scenariusz zajęć z uwzględnie-niem TIK. Zaprezentowana przez Dorotę Karkowską aplikacja https://pixabay pozwoli uczestnikom inspirować się darmowymi obrazami poszukując np. symboliki różnych wydarzeń czy postaci i motywów fantastycznych.