Biblioteka Pedagogiczna...

zachęca uczniów szkół podstawowych z powiatu pułtuskiego i wychowanków SOSW im. Anny Karłowicz do wzięcia udziału w ZDALNYM MARATONIE PLASTYCZNYM pod hasłem "Gdy wirus zagraża... narysuj bibliotekarza".

Czym zająć dziecko podczas kwarantanny? Biblioteka zachęca uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego tematem przewodnim jest bibliotekarz. Maraton odbywa się on-line, trwa do 15 maja br. Pracę należy wyko-nać dowolną techniką plastyczną, następnie sfotografować i wysłać do bibliotekarza szkolnego.

Spośród nadesłanych zdjęć, najwyżej ocenioną pracę bibliotekarz szkolny przesyła online do Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku. Z nadesłanych prac powstanie galeria portretów nauczycieli bibliotekarzy, którą będzie można obejrzeć w naszej Czytelni i na stronie www biblioteki.  Dobrej zabawy!

                                  
Dorota Karkowska – koordynator sieci współpracy i samokształcenia