Edukacyjny projekt czytelniczy „Papierowe Mosty” dobiegł końca. Przypomnę po krótce cele i założenia projektu: cele ogólne: integracja szkół biorących udział w projekcie poprzez świadomość czytania tych samych lektur, stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci, poznanie twórczości przeznaczonej dla uczniów, rozwijanie wyobraźni dzieci, rozwijanie umiejętności słuchania języka literackiego i posługiwania się nim, kształcenie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych, doskonalenie czytania z podziałem na role, wzbogacanie biernego i czynnego słownika dzieci, kształcenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdania, lepsze zrozumienie zawiłej, nie zawsze jednoznacznej rzeczywistości, pomoc w uświadomieniu sobie złożoności wielu kwestii. Przedsięwzięcie adresowane było do: członków sieci współpracy i samokształcenia, bibliotekarzy i polonistów oraz wychowawców z SOSW w Pułtusku. Pomysłodawca (Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku) zaproponował, aby z podanych przez niego lektur wybrać przynajmniej jedną w miesiącu, zapoznać uczniów z fragmentami, zachęcić jak największą liczbę dzieci do przeczytania w/w lektury, podyskutować na jej temat uwypuklając wartości z niej wynikające oraz utrwalić jej treść poprzez zabawę (teatrzyk, zapamiętanie najciekawszych myśli, plakat czy inną zaproponowaną przez uczniów formę).   

Chęć współpracy i udział w  projekcie zadeklarowały następujące szkoły:

SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku,

Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Gzowie,

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie,

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Obrytem,

Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy,

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Świerczach.

Niektóre ze szkół (pułtuska trójka, Winnica i Świercze) wybrały formy zaproponowane przez swoich uczniów a mianowicie: zabawę w teatr, wymyślanie nowej przygody lub innego zakończenia, zapamiętywanie najciekawszych myśli, itp. Natomiast uczniowie klasy czwartej i piątej (obecnie piątej i szóstej) z pozostałych szkół wykonali plakaty. Plakaty piękne, pomysłowe, o bogatej szacie graficznej, z chwytliwymi i krótkimi hasłami. Zapraszamy do obejrzenia.

 

Dorota Karkowska,
koordynator sieci współpracy i samokształcenia