W roku szkolnym 2020/2021 Biblioteka Pedagogiczna we współpracy z bibliotekami szkolnymi przeprowadziła konkurs fotograficzny „Książka w nowym świetle”. Celem konkursu było: promowanie czytania, książki i biblioteki, rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywnego myślenia, rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Uczniowie mieli za zadanie wykonać zdjęcie wybranej książki lub książek przedstawionych w nietypowych, ciekawych miejscach i sytuacjach. Zapraszamy do obejrzenia fotografii, które nadesłała Joanna Banasiak nauczyciel bibliotekarz ze SP w Gzowie i Nowym Niestępowie oraz Małgorzata Grzesiak ze SP nr 3 w Pułtusku.