Postęp technologiczny zmusza nauczycieli do poszukiwania nowych metod pracy i sposobów przekazywania wiedzy. Potrzeby edukacyjne uczniów oraz oczekiwania ich rodziców powodują coraz bardziej świado-me korzystanie ze zdobyczy techniki. Nauka kodowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej pozwala na rozwój kompe-tencji, takich jak logiczne myślenie, kreatyw-ność, współpraca czy rozwiązywanie proble-mów.

Celem spotkania sieci, które odbyło się 26.10.2021 r. było przybliżenie zagadnień w zakresie nauki kodowania z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz uczniami klas 1-3 oraz pokazanie nauczycielom praktycznych wskazówek do ich realizacji w trakcie codziennych zajęć.

Program spotkania obejmował:

  • kodowanie i programowanie jako sposób komunikowania się i precyzyjnego formułowania myśli,
  • programowanie bez komputera - przykłady gier, ćwiczeń i zabaw,
  • przykłady zajęć dla dzieci z wykorzystaniem dużej maty do kodowania dla całej grupy i pracy indywidualnej z dzieckiem,
  • edukacja matematyczna, polonistyczna i przyrodnicza z elementami kodowania w przedszkolu,
  • praktyczne zajęcia z użyciem: mat, zestawu elementów do wykładania, kubeczków i robotów edukacyjnych.

        Po pierwszej części spotkania, które niezwykle ciekawie poprowadziła Monika Nieroda z ZS nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, koordynator sieci Dorota Karkowska poinformowała zgromadzonych o tematyce kolejnych spotkań. Następnie zaprezentowała zgromadzonym sprzęt pozyskany w ramach projektu BOM: magiczny dywan, globus oraz książki "Czytaj z Albikiem", tablety i zaprosiła na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.