Projekt edukacyjny Sztambuch Rodzinny – formą dbałości o przetrwanie rodzimych wartości, tradycji i wspomnień zakończył się.

Przypomnę założenia projektu, a mianowicie polegał on na szeregu działań twórczych, jak również równomiernej współpracy ucznia – nauczyciela – rodzica na wielu płaszczyznach edukacyjnych. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli, wykonywali pracę opierającą się na stworzeniu rodzinnego albumu wspomnień. Sztambuch Rodzinny bowiem to album wspomnień zawierający ciekawe zapiski, złote myśli, grafiki, rysunki, akwarele, serweteczki, hafty, fotografie, rysunki, wspomnienia wspólnych przeżyć rodzinnych, kontury dłoni lub/i stóp członków rodziny, autografy przyjaciół, wspomnienia seniorów rodu, anegdoty rodzinne, przepisy ulubionych potraw, słowa, które mówią niemowlęta, drzewa genealogiczne, „co w duszy gra”, wpisy krewnych oraz przyjaciół w powiązaniu z upływającym czasem. Nadmienić trzeba, że projekt odpowiadał  także na potrzeby kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Termin realizacji: od września 2021 r. do kwietnia 2022 r. Najpierw przegląd prac i prezentacja na forum Szkoły (kwiecień '22 r.) a następnie wybór najładniejszych sztambuchów i przesłanie do Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku.

Komisja w składzie : Dorota Wodzyńska - Kierownik Samodzielnego Referatu Edukacji Urzędu Miejskiego oraz pracownicy BP w Pułtusku postanowili nagrodzić za niebywale pomysłowe, piękne, graficznie wymagające dużego nakładu pracy albumy, następujące placówki oświatowe:

I miejsce ( ex aequo ) PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku i SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku:

Franciszek Harasimiuk  kl. I b PSP nr 1, wychowawca Katarzyna Budna
Sylwia Koc - SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku, opiekun Żaneta Tkaczyk

II miejsce  klasa III b PSP im. Klaudyny Potockiej ( album klasowy ), wychowawca Joanna Malik- Malicka

III miejsce Kamil Faratowski kl. VIII b PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku, opiekun Małgorzata Grzesiak

W imieniu zespołu Biblioteki bardzo dziękuję uczniom i nauczycielom za chęć przystąpienia do projektu, zaangażowanie się  w pracę i nawiązanie wartościowych relacji. Dziękuję nagrodzonym za pokazanie nam w tych ozdobnych księgach, jak ważna dla Was jest rodzina i pielęgnowanie rodzinnych wspomnień.                                                       

                                                                Dorota Karkowska koordynator sieci współpracy i samokształcenia