REGULAMIN ZDALNEGO KONKURSU RECYTORSKIEGO 

 „MÓJ DOM, MOJA RODZINA”

 

Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku
Pułtusk, ul. Staszica 35, tel. 23 692 27 40, www.bppultusk.edu.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele konkursu:

  • Uwrażliwienie uczniów na poezję i piękno języka polskiego
  • Rozwijanie zdolności recytatorskich i artystycznych
  • Promowanie tradycji i wartości rodzinnych
  • Oswajanie z występami publicznymi
  • Nauka rywalizacji

Uczestnicy konkursu: dzieci w wieku 6 - 9 lat (sześciolatki i uczniowie klas I-III)

Tytuł konkursu: „Mój dom, moja rodzina”

Temat konkursu: Konkurs recytatorski polega na prezentacji jednego wiersza (lub jego fragmentu), autorstwa polskiego poety, na temat rodziny i domu rodzinnego.

Zasady konkursu:

- konkurs polega na nagraniu materiału wideo, zawierającego recytację własnego lub wybranego wiersza (lub jego fragmentu – zalecana długość nagrania nie dłuższa niż 5 minut) oraz przesłaniu filmiku/linku do nagrania na adres biblioteki  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ze wskazaniem imienia i nazwiska autora wiersza oraz jego tytułu
- prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt), jeśli służą one twórczej interpretacji  
- do konkursu szkoła/placówka może wytypować maksymalnie dwie osoby.
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zgłoszenia telefonicznie 23 692 27 40 lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 10 marca 2022 r.

Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane uczestnika konkursu (imię i nazwisko przedszkolaka/ucznia, klasę i nazwę placówki, tytuł i autora utworu oraz imię i nazwisko opiekuna merytorycznego)

Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać: dobór tekstu zgodny z tematyką konkursu, pamięciowe opanowanie i interpretację utworu, oraz ogólne wrażenia estetyczne.


Rozstrzygnięcie konkursu:

- Za udział w konkursie Organizator przewiduje dyplomy uczestnictwa, a dla zwycięzców nagrody.

- Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostaną podane telefonicznie lub/i mailowo oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.

Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury.