REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

 „SCHWYTAJ BIAŁEGO KRUKA”


Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku
Pułtusk, ul. Staszica 35, tel. 23 692 27 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.bppultusk.edu.pl,

Cele konkursu:

 • Propagowanie czytelnictwa
 • Kształtowanie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania materiałów źródłowych
 • Rozwijanie warsztatu pisarskiego i zdolności literackich
 • Krzewienie polskiej i europejskiej kultury poprzez przypomnienie dzieł zapomnianych i poszerzanie świadomości językowej 
 • Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności 
 • Rozwijanie zainteresowań i pasji 
 • Promocja szkoły


Uczestnicy konkursu: uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych powiatu pułtuskiego

Tytuł konkursu: „Schwytaj Białego Kruka”

Temat konkursu: Konkurs literacki polega na znalezieniu najbardziej niezwykłej i najmniej znanej książki, przeczyta-niu jej oraz napisaniu relacji ze swoich poszukiwań wraz z uzasadnieniem dlaczego warto przeczytać właśnie tę pozycję.

Termin konkursu: prace należy przesłać do 29 kwietnia 2022 r.

Forma pracy konkursowej:

 • wydruk komputerowy w formacie A4, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki – 12, interlinia – 1,5, marginesy – 2,5.
 • Maksymalna długość pracy to 2 strony formatu A4
 • Prace powinny być opisane: opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna

Kryteria oceny pracy konkursowej:

 • Zgodność z tematem konkursu i realizacja pomysłu
 • Zawartość merytoryczna 
 • Poprawność zapisu – ortografia, interpunkcja, gramatyka, stylistyka 
 • Oryginalność

Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych:

 • Napisane prace uczniowie składają do nauczyciela polonisty.
 • Termin nadsyłania prac konkursowych do Organizatora mija 29 kwietnia 2022 r.
 • Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana.
 • Pracę należy zaopatrzyć w etykietę z danymi: tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, klasa, adres mailowy oraz nazwa i adres szkoły wraz z telefonem, imię i nazwisko nauczyciela sprawującego nadzór merytoryczny (etykieta podana w załączniku).
 • Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na stronie internetowej biblioteki.

Dodatkowe informacje:

 • Prace oceniać będzie komisja konkursowa.
 • Wybrane zostaną trzy najlepsze prace konkursowe.
 • Za udział w konkursie Organizator przewiduje dyplomy uczestnictwa a za najlepsze prace - nagrody.
 • Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostaną podane telefonicznie lub/i mailowo oraz na stronie internetowej biblioteki.
 • Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
 • Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy przenoszą na Organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy.


Etykieta konkursowa

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (ETYKIETA konkursowa.pdf)ETYKIETA konkursowa.pdf570 kB