Na zajęciach zorganizowanych przez Dorotę Karkowską nauczyciela bibliotekarza, w pułtuskiej czwórce, dzieci pogłębiły wiadomości o naszym kraju i nabyły wiedzę o Ukrainie. Bardzo przydatną pomocą dydaktyczną okazał się film edukacyjny cz.1 Ola i Ukraina. W tym odcinku dziewczynka o imieniu Ola opowiada o Ukrainie, jej tradycjach, obrzędach, języku. Dzieci dowiedziały się z filmu i opowieści Doroty Karkowskiej, jakie są ulubione potrawy Ukraińców. Poznały także flagę i herb Ukrainy oraz porównały je z godłem i flagą Polski. Nauczyły się także kilku słów w języku ukraińskim. Na zakończenie wykonywały prace plastyczne i śpiewały piosenki.