Cart

wtorek, 11 październik 2016

Akcja czytelnicza MY CZYTAMY - CZYTAJ Z NAMI!

Lokalna akcja promująca czytelnictwo odbyła się w amfiteatrze Domu Polonii w Pułtusku, przy udziale dzieci i młodzie-ży szkolnej z około dwudziestu placówek oświatowych powiatu pułtuskiego oraz mieszkańców miasta.
Każdy z uczestników przyniósł ze sobą swoją ulubioną książkę.

wtorek, 11 październik 2016