Konkurs powstał w oparciu o jeden z kierunków polityki oświatowej: działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

Do konkursu zgłoszono 9 tekstów literackich.

W dniu 9.05.2023 r. jury w składzie:

Krystyna Pawłowska, emerytowana polonistka – przewodnicząca,
Dorota Wodzyńska, kierownik Samodzielnego Referatu Edukacji w Pułtusku,
Dorota Karkowska, BP w Ciechanowie Filia w Pułtusku 

po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami literackimi, kierując się kryteriami określonymi w regulaminie konkursu, postanowiło przyznać następujące nagrody:

Miejsce I

Zuzanna Kowalczyk - uczennica kl. VII b  PSP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mjra Henryka Sucharskiego
w Pułtusku

„Paweł z Tarsu – osoba, która miała wpływ na losy starożytnego Rzymu”, opiekun Renata Markiewicz 

Miejsce II

Kinga Kucharczyk - uczennica kl.VIII  PSP im.Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym

„Zwiastun upadku”, opiekun Izabela Lachowska

Miejsce III

Amelia Okońska - uczennica kl. VIII b PSP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mjra Henryka Sucharskiego
w Pułtusku

„Filozof na tronie”, opiekun Beata Załoga

Konkurs wzbudził zainteresowanie uczniów pułtuskich szkół. Przesłane prace napisane zostały z polotem, klarownie
i komunikatywnie. Zaprezentowane przez laureatów postacie, przedstawiono niezwykle ciekawie i z wnikliwym poznaniem literatury tego okresu. 
Wszystkim Uczestnikom konkursu życzymy dalszych sukcesów literackich i nieprzerwanego zgłębiania wiedzy
o mieście położonym nad Tybrem, który jest kluczem do zrozumienia Europy, jej sztuki, kultury i myśli.

Warto w tym miejscu przytoczyć słowa J. Gawrońskiego Z Rzymu wyszła Europa, wyszła nasza dusza, nasza wiara, wyszło wszystko, co życiu sens nadaje, co stwarza jego wielkość i bogactwo, jego piękno, jego chlubę, jego nadzieję…

Nagrody książkowe i dyplomy zostały przekazane do placówek.

 

xxx