Joanna Sobocińska - Kierownik Filii w Pułtusku
nauczyciel - bibliotekarz dyplomowany

Dorota Karkowska
nauczyciel - bibliotekarz dyplomowany

Patrycja Siemek
nauczyciel - bibliotekarz

Monika Korpak-Leśniewska
nauczyciel - bibliotekarz

xxx