Sieć współpracy

Biblioteka organizuje i prowadzi sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy. Jedną z form naszej aktywno-
ści w tym obszarze jest udzielanie konsultacji i pomocy bibliotekarzom szkolnym. Zapraszamy na konsultacje metodyczne, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. Jednocześnie informujemy, że tematyka udzielanych porad może ulec zmianie, w zależności od zgłaszanych potrzeb.