Kierunki polityki oświatowej

Jednym z zadań biblioteki pedagogicznej jest informowanie o polityce oświatowej państwa.
Poniżej przedstawiamy ważne dokumenty i linki informujące o krajowej polityce edukacyjnej oraz corocznie ustalane kierunki realizacji priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ważne dokumenty i linki:
Strategia Rozwoju Kraju 2020:
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Strony/SRK_2020_Aktywne_spoleczenstwo_konkurencyjna_gospodarka_sprawne_panstwo_zostala_przyjeta_przez_RM_25092012.aspx

Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do 2020 r.:
http://www.men.gov.pl/index.php/uczenie-sie-przez-cale-zycie/769-edukacja-i-uczenie-sie-w-innych-dokumentach-strategicznych-rady-ministrow

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1658

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
rok szkolny 2017/2018 Joanna S. 200
Rok szkolny 2016/2017 Joanna S. 397
Rok szkolny 2015/2016 Joanna S. 782
Rok szkolny 2014/2015 Joanna S. 1355
Rok szkolny 2013/2014 Joanna S. 1077
Rok szkolny 2012/2013 Joanna S. 1129