Konkursy

Ważną formą naszej pracy jest organizowanie konkursów dla uczniów. Ich głównym celem jest promowanie czytelnictwa i biblioteki w środowisku lokalnym.
Staramy się, aby tematyka konkursów służyła wszechstronnemu rozwojowi uczniów i  poszerzała ich zainteresowania.