Regulamin konkursu
„Sanitas vita mea” (Zdrowie moim życiem) – piszemy wiersz o zdrowiu

 

 I. Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusk

II. Cele konkursu:

 1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
 2. Wyrabianie nawyków prozdrowotnych wśród uczniów.
 3. Rozwijanie umiejętności tworzenia krótkich form literackich.

III. Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III-IV szkół podstawowych z powiatu pułtuskiego.
 2. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych wierszy.
 3. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu krótkiego wierszyka tematycznie związanego z tytułem konkursu „Sanitas vita mea” (Zdrowie moim życiem). Wierszyk powinien składać się z minimum 2 zwrotek 4-wersowych.
 4. Do konkursu należy zgłaszać wiersze wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzane w innych konkursach.
 5. Wiersz powinien być ułożony samodzielnie przez ucznia. Jeden uczeń może być autorem tylko jednego wiersza.
 6. Praca powinna być napisana w formie elektronicznej:

- jako plik Word;

- skan lub zdjęcie w formacie JPEG.

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać elektronicznie do dnia 10 listopada 2023 r., na adres biblioteki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 3. Przesłanie pliku z wierszem lub zdjęcia lub skanu oznacza, że rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie Konkursu oraz zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych;
 4. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony podczas prac komisji konkursowej
 5. Organizator zamieści zgłoszoną pracę na stronie internetowej biblioteki: www.bpultusk.edu.pl

  IV. Wyniki konkursu i nagrody:
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 listopada 2023 r. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora i na FB biblioteki, natomiast placówka bądź nauczyciel zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wygranej.
 7. Organizator powiadomi laureatów o sposobie rozdania nagród.

  V. Postanowienia końcowe:
 8. Do pracy należy dołączyć formularz rejestracyjny uczestnika konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik).

 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

 10. Dodatkowych informacji udziela Dorota Karkowska, pracownik biblioteki tel. 23 6922740, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zachęcamy uczniów klas III i IV do wzięcia udziału w naszym konkursie, a nauczycieli do motywowania wychowanków i opieki merytorycznej.

Attachments:
FileFile size
Download this file (Oświadczenie Uczestnika konkursu.pdf)Oświadczenie Uczestnika konkursu580 kB
xxx