Regulamin konkursu
Ja i mój niepełnosprawny przyjaciel – bariery architektoniczne w miejscach użyteczności publicznej w moim mieście/powiecie

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich powiatu pułtuskiego. W założeniach nawiązuje do kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024: wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc
w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Celem głównym konkursu jest:
uwrażliwienie młodych ludzi na jakość życia społecznego osób niepełnosprawnych, starszych oraz z problemami w poruszaniu się/przemieszczaniu, a zwłaszcza z ograniczonymi możliwościami udziału w życiu publicznym i kulturalnym miasta Pułtusk bądź powiatu pułtuskiego.

Cele szczegółowe:
- rozwijanie empatii u uczniów, kształtowanie otwartości na potrzeby innych,
- wdrażanie do równego traktowania osób z niepełnosprawnościami w życiu codziennym (korzystania z miejsc użyteczności publicznej, dostępu do kultury, etc.),
- zachęcanie do niesienia bezinteresownej pomocy w kwestii zapewnienia poczucia komfortu i bezpieczeństwa niepełnosprawnym fizycznie kolegom, członkom rodziny, sąsiadom, etc.
- budowanie poczucia odpowiedzialności i sprawczości za jakość życia w mojej małej Ojczyźnie,
- wspieranie szkół i nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej;

Zadania konkursowe:

  1. Rozpoznanie terenu w środowisku lokalnym, pod względem utrudnień w poruszaniu się/przemieszczaniu osób niepełnosprawnych fizycznie, osób starszych bądź z tymczasowymi ograniczeniami ruchowymi (po wypadku, kontuzji, operacji).
  2. Zarejestrowanie miejsca stanowiącego barierę architektoniczną w formie zdjęcia. (Format zdjęcia JPG, o wymiarach nieprzekraczających 2000×1500 pikseli.) (Nie zezwala się na stosowanie filtrów lub fotomontażu polegającego na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików).
  3. Opatrzenie pracy opisem - przedstawienie problemu/bariery architektonicznej oraz krótkie uargumentowanie swojego wyboru.
  4. Wskazanie w opisie dokładnej lokalizacji przeszkody (podanie nazwy miejscowości, ulicy, nr domu, w pobliżu którego występuje przedstawiony problem/utrudnienie).
  5. Przesłanie zdjęcia wraz z opisem na adres e-mail biblioteki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , do końca kwietnia 2024 r. Do pracy należy dołączyć formularz rejestracyjny uczestnika konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik).


Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:

  • trafność ujęcia problematyki barier architektonicznych na jakie mogą natrafić osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się na terenie miasta i powiatu pułtuskiego,
  • argumentację pisemną ucznia (przekaz merytoryczny),
  • jakość wykonanego zdjęcia,
  • poprawność językową części opisowej pracy,
  • zgodność z wymaganiami konkursowymi;

Założenia organizacyjne:

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród dla najlepszych prac oraz pamiątkowych dyplomów dla wszystkich uczestników.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania, m.in. na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach.

Ogłoszenie wyników planowane jest w Tygodniu Bibliotek - maj 2024. Organizator powiadomi laureatów o sposobie wręczenia nagród.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 23 692 27 40 w godz. 8.00 – 17.00 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Postanowienia końcowe:

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

Attachments:
FileFile size
Download this file (Oświadczenie Uczestnika konkursu.pdf)Oświadczenie Uczestnika konkursu580 kB
xxx