PROTOKÓŁ
z posiedzenia jury zdalnego międzyszkolnego konkursu literackiego
pt. „Moje spotkania z matematyką”
 zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie Filię w Pułtusku


Skład  komisji konkursowej:

  1. Izabela Kosiorek – przewodnicząca, BP Filia w Pułtusku
  2. Dorota Karkowska - BP Filia w Pułtusku
  3. Joanna Sobocińska – BP Filia w Pułtusku

Posiedzenie komisji odbyło się 7 czerwca 2021 r .
Na konkurs wpłynęły prace wykonane w formie opowiadań tekstowych i komiksów.

Najważniejsze kryteria oceny:
·  kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu,
·  poprawność merytoryczna i językowa pracy,
·  jakość artystyczna pracy,
·  zgodność z wymogami formalnymi regulaminu konkursu.

Po zapoznaniu się z pracami komisja konkursowa przyznała:

I miejsce dla Wanessy Kwiatkowskiej - uczennicy klasy IV d Publicznej Szkoły Podstawowej
z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,

II miejsce dla Laury Zielińskiej – uczennicy klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Obrytem, Szkoły Filialnej im. Janusza Korczaka w Zambskach Kościelnych,

III miejsce dla Karola Morawskiego – ucznia klasy IV d Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,

Ogłoszenie wyników konkursu  nastąpi 9 czerwca 2021 r. na stronie internetowej biblioteki: www.bppultusk.edu.pl
Laureaci oraz szkoły zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną.
Ze względu na organizację roku szkolnego związaną z epidemią COVID-19 przyznane nagrody oraz pamiątkowe dyplomy zostaną dostarczone do szkół z prośbą o ich wręczenie uczestnikom konkursu.
Najciekawsze prace można zobaczyć na stronie internetowej biblioteki, w zakladce PRACE KONKURSOWE