Uczniowie z Publicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy wraz z wychowawczynią p. Mariolą Żebrowską tuż przed świętami Bożego Narodzenia (20 XII 2012 r.) przybyli do biblioteki, by w ramach programu przysposobienia do pracy dla uczniów z PSPdP z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku kontynuować rozpoczęty proces wdrażania ich do różnych prac. Tym razem uczniowie zadbali o czystość
i porządek na regałach bibliotecznych. Wycierali kurze oraz sprawdzali ustawienie książek pod względem alfabetycznym
i działowym, utrwalając przy tym alfabet i zapamiętywanie cyfr na podstawie Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
Po zakończonej pracy wszyscy wspólnie zasiedli do wypicia filiżanki herbaty i konsumpcji ciasteczek. Dorota Karkowska omówiła z opiekunem klasy PSPdP kolejne terminy spotkań i działania uczniów w zdobywaniu nowych umiejętności i utrwalaniu nabytych. Na koniec uczniowie złożyli pracownikom biblioteki życzenia świąteczne.
Miłym gestem z ich strony były upominki przygotowane przez nich własnoręcznie (bombki kolorowe, wykonane różnymi technikami) i ofiarowane pracownikom biblioteki.