W myśl realizacji wyznaczonych przez MEN kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2012/2013, w dniu 14 maja b.r. w PSP nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, na zaproszenie pedagoga szkolnego - Pani Marioli Michalskiej, odbyły się zajęcia profilaktyczne na temat cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 
Głównym założeniem lekcji było uświadomienie uczniom klasy VI "b" co to jest i na czym polega agresja i przemoc online (a także offline), bardzo często stosowana przez rówieśników.
Autorka scenariusza, a zarazem prowadząca - nauczycielka bibliotekarz Joanna Sobocińska wielokrotnie podkreślała fakt, że dzisiejsi użytkownicy internetu oraz telefonów komórkowych stanowią społeczeństwo informacyjne, co w rzeczywistości świadczy o korzyściach dla młodych ludzi, ale także o płynących dla nich zagrożeniach... 
Każdy, choćby najmniejszy akt przemocy stosowany za pomocą internetu, poczty e-mail, SMS-ów, MMS-ów, publikowanie w sieci fotografii lub filmików bez zgody osób zainteresowanych, zamieszczanie w "necie" różnych informacji prawdziwych i nieprawdziwych, ośmieszających osoby trzecie, wykradanie informacji, wyłudzanie i przetwarzanie danych osobowych, a także zastraszanie, nękanie, prześladowanie, etc. z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, to tzw. cyberprzemoc (czyli agresja elektroniczna).
Uczniowie mieli sposobność poznania charakterystycznych dla w/w zjawiska pojęć, jak: bullying, cyberbullying, flaming, stalking czy cyberstalking. Pracując w grupach zastanawiali się nad cechami zachowania ofiary i sprawcy agresji elektronicznej (stalkera). Próbowali wczuć się w ich role, aby poczuć emocje, jakie nimi władają... Zadanie to pozwoliło uczniom rozpoznać, czy kiedykolwiek znaleźli się w podobnej sytuacji - zarówno ofiary jak i sprawcy. Okazało się, że tak... Była to dobra okazja, na uświadomienie wszystkim obecnym, że sprawca cyberprzemocy podlega karze w świetle litery prawa (na podstawie Kodeksu karnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu wykroczeń).

Niezwykle ważnym elementem zajęć było zapoznanie uczniów z podstawowymi formami pomocy ofiarom cyberprzemocy, zarówno w szkole, jak i w domu.

Na zakończenie, każdy uczeń otrzymał dwie, przygotowane przez prowadzącą ulotki, na temat:

  1. Konsekwencji nadmiernego używania internetu, ze wskazaniem na przełożenie zawartych w nich treści na indywidualne zachowanie (zważywszy na fakt, że to gry komputerowe bardzo często stanowią źródło agresji u dzieci i młodzieży, zaś portale społecznościowe umożliwiają dostęp do bardzo szerokiej grupy odbiorców, z możliwością zachowania anonimowości...),
  2. Cyberprzemocy - wykaz adresów stron, gdzie można uzyskać informacje na wskazany temat: www.dbi.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl, www.dyzurnet.pl, www.kidprotect.pl; 
    a także adres infolinii dla ofiar cyberprzemocy: www.helpline.org.pl (infolinia nr tel. 0 800 100 100) oraz www.cyberprzemoc.pl.
    Dodatkowo, ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 www.116111.pl.
    Ważna informacja dla uczniów - aby problem zgłosić osobom dorosłym, tzn. rodzicom, nauczycielom w szkole lub/i na Policji (przy czym zachować należy posiadane dowody aktu cyberprzemocy, np. SMS-y, MMS-y, e-maile, itp.)

W związku z tym, że cyberprzemoc jest stosunkowo "młodym" zjawiskiem, warto zgłębiać wiedzę w tym temacie, aby świadomie edukować i skutecznie chronić bezpieczeństwo najmniej odpornych na wszelkiego typu krzywdę i najbardziej podatnych na lekkomyślne zachowania dzieci, a także młodzież.
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie z Filią w Pułtusku w swoich zbiorach posiada fachową literaturę na temat CYBERPRZEMOCY, godną zapoznania, którą poleca w szczególności rodzicom oraz nauczycielom wszystkich etapów nauczania.