Po raz kolejny, na zaproszenie Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach, w dniu 28 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie dla nauczycieli i rodziców sześciolatków na temat szkolnych problemów adaptacyjnych, gotowości zdrowotnej dziecka do podjęcia nauki oraz celowości zadawania pracy domowej. Nadmienić trzeba, że reforma, która wchodzi w życie 2014 roku wywołuje oburzenie i obawy u znacznej większości rodziców dzieci sześcioletnich. Spotkanie miało na celu między innymi utwierdzenie ich w przekonaniu, że robią właściwy krok oddając pociechy swoje wcześniej do szkoły.

Prelekcja i prezentacja multimedialna przybliżyła zgromadzonym przyczyny trudności adaptacyjnych dzieci rozpoczynających naukę w szkole oraz możliwości ich rozwiązania. Uświadomiła, jak ważny jest stan zdrowia dziecka, atmosfera domu rodzinnego, normy postępowania, postawy wobec edukacji i szkoły, a także sposób spędzania czasu wolnego na sukcesy bądź niepowodzenia szkolne. Kolejny punkt wykładu dotyczący celowości zadawania pracy domowej rozwiał wszystkie wątpliwości rodziców i pozwolił zrozumieć jak ważną rolę pełni ona w samokształceniu uczniów i osiąganiu przez nich zadawalających wyników w nauce. Zaprezentowana literatura na wyżej wymieniony temat  cieszyła się dużym zainteresowaniem i została przez niektórych uczestników spotkania dokładnie zanotowana. Nasze działania (m.in. pedagogizacja rodziców) na rzecz szkół i placówek oświatowych przynoszą nam wiele satysfakcji i radości. O czym mogła poinformować Wszystkich odwiedzających naszą stronę Dorota Karkowska.