W dniu 16 grudnia 2013 r. do biblioteki  już po raz kolejny zawitali uczniowie ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w wraz z opiekunem panią Mariolą Żebrowską. Bardzo sympatyczna i liczna grupa najpierw obejrzała pomie-szczenia Biblioteki, zapoznała się ze zbiorami i zasadami korzystania z naszych usług. Po czym pod czujnym okiem Doroty Karkowskiej zabrali się do prac porządkowych takich jak: mycie okien, naprawa zniszczonych książek, układanie i wiązanie czasopism pedagogicznych i prasy według numera-cji bądź daty ukazania się periodyku. Po wykonaniu zleco-nych przez nauczyciela bibliotekarza prac młodzież przeszła do pracowni multimedialnej by nauczyć się korzystania z elektronicznego katalogu OPAC, który jak wskazała umożli-wia wyszukiwanie zbiorów według różnych indeksów, np.: autorów, tytułów, dzieł, haseł przedmiotowych. Prowadząca nadmieniła o możliwości korzystania z katalogu za pośredni-ctwem naszej strony internetowej z każdego komputera mającego dostęp do sieci, zamawiania i rezerwacji drogą  on-line potrzebnych książek. Uczniowie mieli również czas na prowadzenie rozmowy ze znajomymi i przesyłanie do nich wiadomości na Facebooku.

Cieszy nas fakt, że praktyki w różnych zakładach pracy, (między innymi w naszej placówce) umożliwiają tej młodzieży zdobycie nowych kompetencji społecznych, pozwalają kreować pozytywny obraz samego siebie i pokonywać lęk przed otoczeniem oraz przygotować ją do samodzielnego wykonywania różnych życiowych czynności i osiągnięcia maksymalnej zaradności.