12 grudnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie odbył się 
I Międzyszkolny Konkurs Literacki „Pół żartem, pół serio o miłości” realizowany w ramach Golądkowskiej Jesieni Literackiej.
Podstawowym celem konkursu była popularyzacja poezji, prozy i dramatu poprzez różnorodne formy wypowiedzi literackiej. Do konkursu przystąpiło 10 szkół z powiatu pułtuskiego.
Jury w składzie: Eliza Dembe-Stańczak, Grażyna Dzierżanowska - przewodnicząca, Dorota Karkowska Bożena Potyraj, Jadwiga Chorzela – nagrodziło i wyróżniło następujących uczniów:
 

kategoria- scenka teatralna

I miejsce:  PG nr 2 -Magdalena Kopeć, Dominika i Aleksandra Słomkowskie, Marta Przybyłowska,

Wyróżnienie:  PG nr 1- Oliwia Strączewska, Emilia Czaplicka,

ZSCKR- Ilona Chojnacka i Adam Kostuń

kategoria- recytacja

I miejsce:  LO im. Piotra Skargi -Justyna Sadowska

Wyróżnienie:  PG Dzierżenin - Klaudia Stelmach,  ZSZ-  Konrad Ćwik,

PG Gzy- Michalina Majewska


Nagrody książkowe otrzymali: ZSCKR - Sylwester Prus, ZSZ-Julita Grochowska ,ZSZ- Jakub Pisera, PG Obryte-Klaudia Mroczkowska.

Organizatorzy konkursu przygotowali w tym dniu wiele atrakcji. Przed zgromadzonymi gośćmi a wśród nich nowo wybrany burmistrz Miasta Pułtusk,  były dyrektor tej znakomitej szkoły Pan Krzysztof Nuszkiewicz wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Golądkowo, który  zaprezentował autentyczny folklor regionu Puszczy Białej, oraz  prawdziwy popis zdolności wokalnych dał Mateusz Szczypiński uczeń tej szkoły .W przerwie przeznaczonej na obrady jury wszyscy zaproszeni goście i uczestnicy konkursu udali się na poczęstunek przygotowany przez uczniów kierunku gastronomicznego. Nagrody dla zwycięzców ufundował dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie.

Młodzież, która brała udział w Golądkowskiej Jesieni Literackiej zaprezentowała wysoki poziom recytatorski i zdolności aktorskie, mierząc się z  tekstami  literackimi takich poetów jak: Mickiewicza, Fredry, Boy’a-Żeleńskiego, Leśmiana, Tuwima, Szymborskiej, Kofty, Załuskiego, Osieckiej, Młynarskiego, Waligorskiego i Przybory. Jury  miała nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców. Prawie wszyscy zasługiwali na nagrody. Ciekawy, udany występ z własnym tekstem przygotowali uczniowie z PG w Świerczach.

Gratuluję nauczycielom zdolnych artystycznie wychowanków, dziękując za wysiłek jaki włożyli w przygotowanie ich do konkursu, a młodzieży za piękny poetycki występ i doskonałe opanowanie nieraz bardzo długiego tekstu.