W dniu 16 listopada br. w Szkole Podstawowej w Płocochowie, w ramach spotkania z rodzicami, odbyła się pogadanka na temat: „Dlaczego warto czytać dzieciom”, w której uczestniczyli również nauczyciele. Celem spotkania, które poprowadziła Dorota Karkowska, nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku, było przekonanie rodziców, także tych, którzy dotąd niespecjalnie interesowali się książkami, że zajmowanie się dzieckiem od pierwszych godzin życia, to nie tylko prawidłowa pielęgnacja, ale przede wszystkim budowanie głębokiej więzi emocjonalnej, a także rozwijanie u dzieci umiejętności językowych i komunikacyjnych. Prowadząca podkreśliła, że to na rodzicach spoczywa ogromna odpowiedzialność za wytworzenie ciekawości poznawczej dziecka, potrzeby komunikacji, pozytywnej postawy wobec czytania i wytworzenia nawyków czytelniczych już w najwcześniejszym dzieciństwie. Podała 7 najważniejszych powodów dla których „WARTO DZIECIOM CZYTAĆ KSIĄŻKI”. Przytoczyła opinie i rady psychologów, którzy zalecają m.in. czytanie na głos dziecku w każdym wieku,  także nastolatkowi (można wybrać lekturę szkolną).

Rodzice obejrzeli również prezentację multimedialną na w/w temat. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem - znaczeniem czytania w edukacji i wychowaniu dzie-cka.

Wybór tematyki i miejsca spotkania był nieprzypadko-wy, bowiem wpisuje się politykę oświatową państwa na rok 2015/2016.