Celem prelekcji, która odbyła się 25.02.2016 r. w Przedszkolu Miejskim nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Pułtusku, było: rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych, kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiedzy i przeżyć, wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia do podjęcia trudu nauki czytania. Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz BP Pułtusk w swoim mini wykładzie zwróciła uwagę na potrzebę i znaczenie głośnego czytania dzieciom w wieku przedszkolnym przez rodziców, który, jak powiedziała, jest najbardziej naturalnym czasem i w którym należy czytać dzieciom jak najwięcej. Podała funkcje wychowawcze książki, różnorodne formy pracy nad rozwijaniem zamiłowań czytelniczych oraz tytuły najpiękniejszych i wartościo-wych książek do codziennego czytania. Zgromadzeni tego dnia rodzice i kadra pedagogiczna mogli również obejrzeć przygotowaną przez prelegentkę prezentację multimedialną, która zakończyła spotkanie podsumowaniem - znaczeniem czytania w edukacji i wycho-waniu dziecka.