W Tygodniu Bibliotek odbył się w SOSW im. Anny Karłowicz, we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Pułtusku, uroczysty apel pod hasłem
"(DO)WOLNOSC CZYTANIA".
Celem tej kameralnej uroczystości było: rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie kultury czytelnictwa, zwrócenie uwagi na integrującą rolę bibliotek. Licznie zgromadzona społeczność uczniow-ska wraz z nauczycielami wysłuchała pięknie wyrecy-towanych przez uczennice wierszy o patriotyzmie, książce i bibliotece, przeplatanych melodyjnymi piosenkami. Muzyczna podróż nawiązywała również do korzyści płynących z obcowania z lekturą. Nie zabrakło aforyzmów i sentencji o książkach oraz miniwykładu o zaletach czytania i terapeutycznej roli książki, który wygłosiła Dorota Karkowska pracownik Biblioteki Pedagogicznej.
Na zakończenie Pani Dyrektor Aldona Iniarska złożyła wszystkim bibliotekarzom życzenia z okazji ich święta, dziękując za opiekę nad książkami i trud wkładany w szerzenie czytelnictwa. Majowa aura i piękna dekoracja uczyniły to spotka-nie cenną wspólnotową inicjatywą.

Dziękujemy Paniom Monice Izbickiej i Marioli Męczyńskiej za trud włożony w przygotowanie tak miłej, wzruszającej uroczystości.